Thứ ba,  28/09/2021
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7/2017:

Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực

LSO-Hôm nay (28/7), UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7, kỳ 2. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu kết luận tại phiên họp

Phiên họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận nội dung về dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 là tích cực. Trồng rừng mới luỹ kế hết tháng 7 đạt 91,9% kế hoạch; xây dựng nông thôn mới được triển khai đảm bảo kế hoạch; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Thu nội địa tháng 7 đạt khá và luỹ kế 7 tháng đầu năm tăng 26,8% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá-xã hội có chuyển biến tiến bộ; các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách được quan tâm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, chủ quyền biên giới được giữ vững. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết đã ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Nội dung dự thảo báo cáo cũng chỉ ra 10 nhiệm vụ chủ yếu triển khai thực hiện trong tháng 8/2017.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu báo cáo cần phải làm rõ những vấn đề nổi bật tháng 7. Trong đó, công tác chỉ đạo, điều hành cần nêu cụ thể; đưa thêm đánh giá về những kết quả đạt được trong các lĩnh vực cụ thể. Về nhiệm vụ tháng 8/2017, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tập trung sản xuất; thu ngân sách, chuẩn bị kế hoạch dự toán ngân sách 2018; chuẩn bị ngày hội na Chi Lăng; khắc phục thiên tai; tăng cường quản lý đất đai…

Một nội dung khác được thảo luận tại phiên họp là dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Đối với nội dung này, đồng chí Lý Vinh Quang đánh giá kết cấu nội dung báo cáo cơ bản đạt, song một số nội dung cần đánh giá, điều chỉnh phù hợp, có số liệu so sánh. Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các số liệu, tình hình cụ thể để xây dựng hoàn thiện nội dung báo cáo.

Phiên họp cũng nghe và thảo luận 2 nội dung do Sở Giao thông – Vận tải trình là dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe  trên địa bàn tỉnh và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. Đối với 2 nội dung này, đồng chí Lý Vinh Quang yêu cầu Sở Giao thông – Vận tải tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh các dự thảo. Trong đó tập trung điều chỉnh một số điều, nội dung liên quan đến đối tượng điều chỉnh; làm rõ khái niệm bãi đỗ xe, bến xe; đối tượng làm bãi xe; thời hạn…Với dự thảo về đơn giá cước khi có biến động về tiền lương, xăng dầu cần điều chỉnh giá cước cho phù hợp.

Nội dung cuối cùng được thảo luận tại phiên họp đó là dự thảo Đề án đầu tư xây dựng các trường mầm non đã thành lập nhưng chưa có cơ sở vật chất riêng. Đối với nội dung này, đồng chí Lý Vinh Quang yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến tại phiên họp, từ đó điều chỉnh một số nội dung đề án từ tên, kết cấu, thời gian xây dựng cũng như thời gian giải ngân vốn. 

ĐÌNH QUYẾT