Thứ tư,  22/09/2021

7 tháng, rau quả xuất siêu 1,178 tỷ USD

Bộ NN&PTN vừa cho biết kết quả  giá trị xuất khẩu mặt hàng rau quả trong 7 tháng năm 2017.

Theo đó, trong tháng 7, xuất khẩu rau quả ước đạt 360 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu mặt hàng rau quả 7 tháng qua ước đạt 2,03 tỷ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Về nhập khẩu ray quả, trong tháng 7/2017, giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả ước đạt 216 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu rau quả 7 tháng đầu năm 2017 đạt 852 triệu USD.

Như vậy trong 7 tháng qua, mặt hàng rau quả đã xuất siêu khoảng 1,178 tỷ USD.

Theo Bộ NN&PTNT, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam. Các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (82,3%), Nhật Bản (61,6%), Nga (54,9%), Trung Quốc (53,5%), Hoa Kỳ (28,6%)… 

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu rau qua nhiều nhất là từ Thái Lan (chiếm 57% thị phần), tiếp đến là Trung Quốc (chiếm 16,8%).

Theo baochinhphu