Thứ hai,  27/09/2021
Xây dựng nông thôn mới ở Hữu Lũng:

Dồn lực cho xã điểm

LSO-Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 của huyện Hữu Lũng, đó là phấn đấu đưa 2 xã Đồng Tân và Vân Nham đạt chuẩn NTM. Thời điểm này, huyện đang dồn lực để giúp các xã tăng tốc về đích. 
Đường bê tông ở xã Vân Nham vừa được xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới

Trong 2 xã điểm phấn đấu về đích NTM năm 2017 của huyện Hữu Lũng thì xã Đồng Tân có nhiều thuận lợi. Bởi những năm trước, xã Đồng Tân đã được đầu tư nguồn lực cũng như người dân đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí. Thời điểm hiện tại, chính quyền và bà con nhân dân xã Đồng Tân đang dồn lực để hoàn thiện 5 tiêu chí còn lại.

Không thuận lợi như Đồng Tân, với xuất phát điểm thấp (số tiêu chí từ đầu năm đạt thấp), song với sự nỗ lực của mình, đến nay xã Vân Nham cũng đang trên đường về đích. Với sự chỉ đạo sát sao của huyện, sự chủ động, quyết tâm của xã và đặc biệt là sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân, đến nay một số tiêu chí khó đã hoàn thành, đối với các tiêu chí còn lại cũng tiệm cận đạt chuẩn. Ông Lăng Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Vân Nham cho biết: Đến nay, xã đã đạt 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại được phân ra làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là các tiêu chí liên quan đến hạ tầng, cần nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước, hiện nay một số công trình đã được khởi công và nhà thầu đang tích cực xây dựng; một số hạng mục xây dựng khác đã có kế hoạch thực hiện và dự kiến hoàn thành trong quý III/2017. Nhóm thứ hai là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cần sự chung tay của người dân như tiêu chí: giao thông, môi trường, thuỷ lợi, nhà văn hoá thôn được người dân tích cực ủng hộ, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Đối với chỉ tiêu khó như nhà tiêu hợp vệ sinh trong tiêu chí môi trường, bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân, huyện, xã còn hỗ trợ trên 100 triệu đồng để các hộ dân sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh. Dự kiến hết tháng 9/2017, xã sẽ hoàn thành các tiêu chí mà xã trực tiếp triển khai thực hiện.

Để giúp các xã hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM 2017, huyện Hữu Lũng cũng đã có những giải pháp cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Bên cạnh việc chỉ đạo sát sao, thường xuyên, đặc biệt là đối với các xã điểm, ngay từ đầu năm, huyện còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Cụ thể, từ huyện xuống đến các thôn, bản đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 496 cuộc với gần 30.000 lượt người tham dự. Thông qua đó, người dân hiểu và tích cực tham gia xây dựng NTM, đóng góp 36.600 ngày công lao động; đóng góp tiền mặt gần 2 tỷ đồng; hiến 346 m2 đất để làm đường giao thông, thuỷ lợi…

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, huyện còn tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, tổng số vốn huy động đầu tư xây dựng NTM là 80,7 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương là 17 tỷ đồng; vốn lồng ghép 2,4 tỷ đồng; vốn tín dụng 59,3 tỷ đồng… Từ nguồn vốn đó đến nay, huyện đã khởi công xây dựng được nhiều công trình NTM. Đối với 2 xã điểm phấn đấu về đích NTM 2017, các công trình hạ tầng cũng đã và đang bắt đầu được triển khai xây dựng.

Với sự chủ động trong việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt, 2 xã Đồng Tân và Vân Nham đã và đang thể hiện sự quyết tâm trong việc về đích xây dựng NTM vào cuối năm 2017.

TÂN AN