Thứ hai,  20/09/2021

Na Chi Lăng được giá

LSO-Theo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chi Lăng, khoảng 10 ngày nay, bà con trên địa bàn đã bắt đầu thu hoạch na, sản lượng tính đến ngày 30/7 là hơn 50 tấn. Giá na Chi Lăng những ngày vừa qua thu mua buôn là 50.000 đồng/kg. Đối với quả loại 1, giá mua từ 70 - 80.000 đồng/kg. 
Bà con xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng thu hoạch na

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết: giá thu mua na như vậy là được giá. So với cùng thời điểm vụ na năm trước, giá năm nay cao hơn từ khoảng 10.000 đồng/kg. Dự ước của phòng chuyên môn huyện, sản lượng na Chi Lăng năm nay đạt khoảng 15.000 tấn.

LƯU VŨ