Thứ ba,  18/05/2021
Chủ tịch UBND tỉnh

Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia

LSO-Sáng nay (17/8), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh (người áo xanh) kiểm tra hệ thống đường giao thông liên thôn tại xã Tân Văn

Đến nay, huyện Bình Gia có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí; 1 xã đạt 18/19 tiêu chí; 1 xã đạt 8/19 tiêu chí; 1 xã đạt 7/19 tiêu chí; 3 xã đạt 6/19 tiêu chí; 6 xã đạt 5/19 tiêu chí; 6 xã đạt 4/19 tiêu chí. Năm 2017, huyện Bình Gia phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn NTM là xã Hoàng Văn Thụ (đã đạt 18 tiêu chí) và xã Tân Văn (đã đạt 8/19 tiêu chí). Xã Hoàng Văn Thụ đến thời điểm này chỉ còn chỉ tiêu 17.1 – tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia đang chờ kết quả thẩm định của tỉnh.

Đối với xã Tân Văn, xã hiện đạt 8/19 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với đầu năm. 11 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập, hộ nghèo, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc xây dựng nhà văn hóa xã Tân Văn

Cũng tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành đã giải đáp một số kiến nghị của các thôn trong công tác xây dựng NTM. Cùng đó, trao đổi những giải pháp nhằm giúp xã Tân Văn thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của huyện, của xã, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Đối với xã Tân Văn, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, xã cần huy động mọi nguồn lực trong dân để thực hiện; cần chủ động tìm mô hình sản xuất phù hợp với địa phương, qua đó xây dựng vùng sản xuất hàng hóa; chính quyền, nhân dân xã cần tham khảo, học hỏi một số mô hình sản xuất ở các xã khác.

Đối với huyện Bình Gia, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo xã đã về đích NTM cần tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Đối với các xã chưa về đích, cần tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đạt; phấn đấu hoàn thành kế hoạch đưa 2 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2017.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành liên quan cần phối hợp cùng huyện Bình Gia thực hiện các tiêu chí. Cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng NTM; cần định hướng, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong xây dựng NTM; đặc biệt, cần tập trung phát triển các mô hình sản xuất, qua đó nâng cao thu nhập cho nhân dân các xã; tích cực xây dựng một số mô hình sản xuất điểm, tập thể điển hình trong công tác xây dựng NTM.

TRÍ DŨNG