Thứ ba,  20/04/2021

Kéo dài thời gian lưu hành sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Theo đó, bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 39/2017/NĐ-CP. 

Cụ thể, đối với các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản hết hiệu lực lưu hành trong khoảng thời gian từ ngày 20/11/2016 đến hết ngày 20/11/2017 thì được tiếp tục lưu hành không quá 18 tháng./.

Theo Dangcongsan