Thứ bảy,  10/04/2021
Tôn vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu

33 doanh nghiệp và 22 doanh nhân đủ điều kiện để bình xét

LSO-Sáng nay (23/8), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu “doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ hai, năm 2017.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Năm 2017, có 4 tổ chức, đơn vị gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, UBND huyện Văn Lãng và UBND huyện Cao Lộc đề nghị danh sách xét tôn vinh 39 doanh nghiệp, hợp tác xã và 27 doanh nhân trên địa bàn.

Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và thẩm định báo cáo thành tích của các doanh nghiệp, doanh nhân và tiêu chí bình xét, Sở Nội vụ báo cáo có 28 doanh nghiệp (25 doanh nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp, 2 tổ chức tín dụng, 1 hợp tác xã nông nghiệp) đủ điều kiện để Hội đồng bình xét theo từng mảng, lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và 27 doanh nhân theo đề xuất. Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng báo cáo về 11 doanh nghiệp chưa đủ điều kiện theo các tiêu chí bình xét.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, bình xét, đánh giá từng doanh nghiệp theo các tiêu chí cơ bản như: hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; nộp ngân sách nhà nước; đóng bảo hiểm xã hội; trách nhiệm xã hội, cộng đồng; bảo vệ môi trường… trong 3 năm gần đây.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nội vụ, các tiêu chí bình xét, ý kiến và kết quả bỏ phiếu của các thành viên hội đồng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Hội đồng sẽ trình UBND tỉnh xem xét 33 doanh nghiệp, hợp tác xã và 22 doanh nhân để tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017. Đồng chí yêu cầu tại lần xét duyệt tiếp theo, Hội đồng cần xây dựng bộ tiêu chí để lựa chọn 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong Top các doanh nghiệp được tôn vinh.

ANH DŨNG