Thứ bảy,  10/04/2021

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 3.900 tỷ đồng

Ngày 24/8, Bộ Tài chính đã công bố cập nhật số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết ngày 30/6/2017 là trên 3.975 tỷ đồng.

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 1/1/2017 là trên 2.389 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ trong Quý II năm 2017 (từ 1/4-30/6) là trên 1.405 tỷ đồng. Tổng số sử dụng Quỹ trong Quý II năm 2017 (từ 1/4-30/6) là trên 298 tỷ đồng.

Sau khi trích lập và sử dụng, cộng trừ số lãi phát sinh, tổng số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết Quý II năm 2017 (đến hết ngày 30/6) là trên 3.975 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng đưa ra thống kê, trong tổng số 27 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) có tổng số dư Quỹ Bình ổn giá lớn nhất tính đến thời điểm 30/6, với hơn 2.550 tỷ đồng. Cùng thời điểm, có tới 7/27 doanh nghiệp đầu mối có số dư Quỹ là số âm, mức âm lớn nhất thuộc về Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Nam Việt với mức âm hơn 24,6 tỷ đồng.

Theo baochinhphu