Thứ ba,  16/08/2022
Hữu Lũng:

Phát huy vốn hỗ trợ sản xuất

LSO-Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất (HTSX) thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hữu Lũng đã lựa chọn và xây dựng được nhiều mô hình kinh tế phù hợp, qua đó từng bước đổi mới hình thức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mô hình trồng dưa ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn HTSX, xã Minh Sơn đã chủ động lựa chọn, hỗ trợ những mô hình kinh tế cụ thể. Qua đó, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân mà còn tạo sự lan tỏa, các mô hình từng bước được nhân rộng. Ông Hoàng Văn Trưởng, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn cho biết: Năm 2017, xã được phân bổ 420 triệu đồng HTSX. Xã đã lựa chọn hỗ trợ mô hình trồng rau, củ, quả diện tích 7,53 ha với 28 hộ tham gia nhằm tiếp tục phát huy thế mạnh của xã như: mô hình trồng tre bát độ lấy măng; mô hình trồng cây ăn quả; nuôi trồng thủy sản và trang trại chăn nuôi tổng hợp. Đến nay, các mô hình này đều phát huy hiệu quả và được nhân rộng diện tích, nâng cao giá trị sản phẩm qua từng năm.

Những năm qua, từ nguồn vốn HTSX thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hữu Lũng đã xây dựng được những mô hình phù hợp, phát huy được thế mạnh của huyện. Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, huyện đã xây dựng được 20 mô hình phát triển sản xuất ở các xã: Minh Sơn, Đồng Tân, Vân Nham, Tân Thành, Yên Thịnh, Quyết Thắng với tổng nguồn vốn hỗ trợ 4,74 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều mô hình được duy trì và phát triển rộng như: mô hình trồng tre Bát độ lấy măng trong 9 tháng của năm 2017 đã mở rộng diện tích thêm 11,5 ha tại 10 xã; mô hình trồng cây ăn quả tăng thêm 280 ha, tăng 62,26% so với cùng kỳ năm 2016. Gia đình anh Hồ Văn Sỹ, thôn Gốc Gạo là một trong những hộ của xã Tân Thành được nhận nguồn vốn HTSX, đến nay, mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh có bước phát triển mạnh. Anh Sỹ cho biết: Năm 2016, gia đình được hỗ trợ các loại cây giống từ nguồn vốn HTSX như: chuối, táo, cam đường Canh, cam Vinh với tổng giá trị trên 100 triệu đồng. Năm 2017, gia đình tôi tiếp tục tham gia dự án HTSX, mở rộng diện tích cây ăn quả, đầu tư giàn tưới nhỏ giọt. Giữa lúc khó khăn về vốn, nguồn hỗ trợ đó đã giúp gia đình mở rộng diện tích cây ăn quả. Đến nay, gia đình có khoảng 1.000 cây cam Canh; 2.000 cây cam Vinh và đang trồng thêm khoảng 1.000 cây bưởi da xanh. Năm 2016, thu nhập từ cây ăn quả của gia đình đạt khoảng 100 triệu đồng. Vụ thu hoạch năm nay, dự kiến sản lượng trên 10 tấn, thu nhập ước đạt từ 200 đến 500 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết: Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn HTSX, huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn, các xã được hỗ trợ lựa chọn xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở, có thể làm điểm để nhân rộng. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã sử dụng nguồn vốn hiệu quả; giúp đỡ các xã liên kết với doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm…

Từ nguồn vốn HTSX đã giúp người dân nhân rộng, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tính đến hết tháng 9/2017, bình quân mỗi xã đạt 8,64 tiêu chí/xã. Phấn đấu hết năm 2017, toàn huyện có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí, tăng 2 xã so với năm 2016.

TÂN AN