Thứ sáu,  12/08/2022
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10/2017 (kỳ 1)

Thảo luận một số nội dung quan trọng

LSO-Hôm nay (17/10), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2017. Phiên họp tập trung thảo luận về Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh và một số dự thảo tờ trình, quyết định của UBND tỉnh. 
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Về Dự thảo Chỉ thị của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh, qua nghe ý kiến đóng góp của lãnh đạo một số sở ngành, UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn… đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Xây dựng (cơ quan soạn thảo) tiếp thu những ý kiến đóng góp của các ngành. Đặc biệt, thống nhất chỉnh sửa tên gọi của Chỉ thị thành Chỉ thị về “Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh”. Để hoàn thiện dự thảo chỉ thị này, Sở Xây dựng khi soạn thảo cần nêu rõ về công tác tuyên truyền; kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; văn minh đô thị; hoạt động văn minh thương mại; ý thức chấp hành của người dân; nguồn lực xây dựng…  

Về Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành. Trong dự thảo cần làm rõ thêm thời gian thực hiện dự án và thời gian tiếp cận vốn; làm rõ 2 nội dụng là hỗ trợ và ưu đãi, phạm vi áp dụng, điều kiện hỗ trợ và quy trình thủ tục hỗ trợ… Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị cùng với các ngành đánh giá việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư trong những năm qua; qua đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình HĐND tỉnh.

Về Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh và Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; qua nghe ý kiến của Sở Tài chính và một số ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý thông qua 2 nội dung này.  

Đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và quản lý hoạt động thí điểm xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan du lịch trong khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và khu vực Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Cần tiếp tục làm rõ lộ trình thực hiện, đồng thời bổ sung nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị liên quan. Sở Giao thông – Vận tải (cơ quan soạn thảo) bổ sung một số quy định cụ thể cho các doanh nghiệp thực hiện việc vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát số lượng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hiện đang hoạt động tại khu vực cửa khẩu; Sở Giao thông – Vận tải hoàn thiện dự thảo quyết định trước ngày 30/10/2017. 

TRÍ DŨNG