Thứ ba,  16/08/2022

Xem xét tình hình đầu tư bến, bãi đỗ xe tại cửa khẩu

LSO-Sáng nay (19/10), UBND tỉnh họp xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và tình hình đầu tư các bến, bãi đỗ xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, hiện có 31 dự án đầu tư, kinh doanh bến, bãi đỗ xe của 25 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, hiện nay có 6 dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đầu tư xây dựng; 3 dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chưa hoàn thiện hạng mục đầu tư xây dựng; 4 dự án chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đã hoàn thiện hạng mục đầu tư xây dựng; 9 dự án chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chưa hoàn thiện hạng mục đầu tư xây dựng; 3 dự án chưa thực hiện thủ tục đầu tư; 6 dự án hoạt động chưa đúng chức năng theo hồ sơ pháp lý.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành liên quan đã thảo luận, xem xét từng dự án cụ thể, qua đó đánh giá sát thực hơn đối với tình hình triển khai thực hiện của các dự án. Đồng thời đề xuất các phương án xử lý đối với từng dự án chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đầu tư xây dựng.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Tỉnh tạo điều kiện cho tiếp tục hoạt động đối với một số dự án còn thiếu về hồ sơ pháp lý, đầu tư xây dựng nhưng phải có lộ trình cụ thể về thời gian hoàn thiện các nội dung còn thiếu; tạm dừng hoạt động đối với các dự án: bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình) của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT; dự án bãi đỗ xe ô tô hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Bình Nghi của Công ty TNHH Vân Sơn. Cùng với đó, thu hồi chủ trương đầu tư của 2 dự án: bãi đỗ xe và dịch vụ ăn nghỉ 168 của Công ty TNHH MTV Diệp Anh Lạng Sơn (tại cửa khẩu phụ Bình Nghi); bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Nà Căng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thanh Phát. Sở Xây dựng xem xét, bổ sung quy hoạch bến bãi tại các cửa khẩu: Bảo Lâm, Nà Nưa, Na Hình. Các sở, ngành, UBND các huyện biên giới phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện hoàn thiện thủ tục pháp lý, đầu tư dự án của các doanh nghiệp.

ĐỖ HOẠT