Thứ sáu,  19/08/2022
Nâng cao năng lực cạnh tranh:

Sự cầu thị của tỉnh

LSO-Xuất phát từ kết quả công bố bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố hằng năm, từ năm 2013 đến năm 2016, tỉnh Lạng Sơn được xếp trong khoảng vị trí từ 54 đến 59/63 tỉnh, thành - ở mức tương đối thấp. Do đó, năm 2017, tỉnh Lạng Sơn đã có giải pháp cụ thể, truyền lửa cạnh tranh đến các cấp, ngành, giúp các doanh nghiệp thực sự có môi trường hoạt động thuận lợi. 
Phương tiện, máy móc sản xuất gỗ tại nhà máy chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Bắc Việt

Những năm qua, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn và quan tâm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 được nêu tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016. Năm 2016 và 10 tháng của năm 2017, lãnh đạo UBND tỉnh đã có 8 cuộc gặp mặt các doanh nghiệp; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức được 20 cuộc. Ngoài ra, tỉnh đã xây dựng cơ chế chính sách về tín dụng hết sức cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Điển hình như: thành lập quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn với vốn điều lệ năm 2016 là 100 tỷ đồng; thành lập các cụm, khu công nghiệp tập trung với quy mô khai thác quy hoạch 1.500 ha đất.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư vào địa bàn vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Với quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư vào địa bàn, năm 2017, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm cải thiện những chỉ số thành phần còn thấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền trong giải quyết hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp cũng như ban hành các quy định hỗ trợ doanh nghiệp. Một trong những hành động thể hiện tinh thần quyết tâm của tỉnh là xây dựng, triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND cấp huyện, thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chương trình hành động số 13/CTr-UBND ngày 28/2/2017 về thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 31/5/2017 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017; Kế hoạch 123/KH-UBND ngày 8/7/2017 về xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (DDCI) năm 2017.

Để xây dựng bộ chỉ số DDCI, đơn vị tư vấn (Công ty nghiên cứu INDOCHINA SURVEY liên kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam -VCCI) đang hỗ trợ tỉnh xây dựng các chỉ số trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Đức Nhật, Tư vấn trưởng nhóm nghiên cứu DDCI của tỉnh Lạng Sơn năm 2017 cho biết: Hiện công ty đang thực hiện khảo sát 4.861 đơn vị là các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn Lạng Sơn để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế của 15 sở, ngành và 5 địa phương trong tỉnh về 8 chỉ số như: tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; khả năng tiếp cận đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp; thiết chế pháp lý; cạnh tranh bình đẳng; vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chương trình khảo sát được thực hiện trên nguyên tắc độc lập, khách quan và bảo mật thông tin.

Tại cuộc họp của UBND tỉnh về xây dựng, triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành năm 2017 diễn ra vào giữa tháng 10/2017, ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cho biết: Kết quả khảo sát 8 chỉ số nêu trên sẽ đánh giá khách quan, trung thực về khả năng điều hành của các cấp sở, ngành và chính quyền cấp huyện, thành phố. Quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng, triển khai bộ chỉ số năng lực cạnh tranh là hết sức cầu thị nhằm cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, khả năng điều hành của bộ máy công quyền các cấp nhằm mục đích tối thượng là phục vụ tốt cho nhân dân, doanh nghiệp. Vì vậy, tỉnh mong muốn nhận được sự quan tâm, tham gia đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc điền phiếu khảo sát DDCI 2017. Qua đó sẽ giúp UBND tỉnh xây dựng, triển khai sử dụng bộ chỉ số nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư và hỗ trợ xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nói riêng, cả nước nói chung.

CÔNG QUÂN