Thứ ba,  16/08/2022

Bình Dương thu hút gần hai tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chín tháng qua, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bình Dương đạt 1,983 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ, đạt 141% kế hoạch cả năm. Trong đó có 148 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư 1,165 tỷ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, chiếm tới 79% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Có 31 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư đăng ký mới và tăng vốn tại Bình Dương. Ðài Loan (Trung Quốc) dẫn đầu với 30,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, tiếp theo là Xin-ga-po chiếm 26,6% và Hàn Quốc 17,5%.

Lũy kế đến cuối tháng 9-2017, toàn tỉnh đã thu hút 2.997 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 27,732 tỷ USD. Các khu công nghiệp đang thu hút 68,3% số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hầu hết dự án được bố trí vào các khu công nghiệp phù hợp định hướng đầu tư của tỉnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Còn phần lớn các dự án bố trí ngoài khu công nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, thuê nhà xưởng tại các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư nước ngoài thông qua các hoạt động như tổ chức định kỳ lễ trao giấy chứng nhận đầu tư; tổ chức gặp gỡ các cộng đồng doanh nghiệp tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính, xây dựng, bổ sung các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh.

★ Xác định hệ thống dịch vụ xã hội đô thị là một nội dung của chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và của từng đô thị nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Bạc Liêu tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Theo đó, đến năm 2020, Bạc Liêu sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm và năng lực quản lý nhà nước trong phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị tại địa phương, cụ thể bao gồm các dịch vụ về nhà ở xã hội cho người dân; nước sạch, vệ sinh môi trường; y tế; giáo dục; văn hóa, thể thao giải trí, sinh hoạt cộng đồng.

Ðể làm được điều này, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị; tiến hành lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển; nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, bảo đảm quỹ đất dành cho đầu tư, xây dựng các công trình thuộc về hệ thống dịch vụ xã hội đô thị.

Bạc Liêu cũng tăng cường tuyên truyền nội dung Chỉ thị 24 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị; từng bước đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức về quy hoạch và phát triển đô thị; bố trí kịp thời các nguồn lực để thực hiện các dự án ưu tiên về kết cấu hạ tầng, chương trình và hồ sơ khu vực phát triển đô thị; tăng cường rà soát quy hoạch đô thị theo định kỳ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng xã hội như bệnh viện, trường học, khu văn hóa, thể thao, công viên cây xanh…, tại các dự án đô thị mới, khu dân cư, hạn chế tình trạng phát triển dân cư tại các khu vực chưa bảo đảm về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Cùng với đó, Bạc Liêu tăng cường thu hút đầu tư xã hội hóa xây dựng công trình nhà ở xã hội; cấp nước sạch, thu gom và xử lý rác; các dịch vụ y tế và khám chữa bệnh; các cơ sở giáo dục tư thục; các công trình văn hóa, thể thao, giải trí, sinh hoạt công cộng như rạp chiếu phim, sân thể thao, các loại hình vui chơi giải trí…

Theo Nhandan