Thứ bảy,  20/08/2022

Thông qua Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn

Tỉnh Quảng Ninh đã thông qua Đề án đề nghị thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn và bàn thảo, quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền tại kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XII.

Bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 108-TB/TW ngày 1-10-2012 về Đề án phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, cũng như thí điểm xây dựng hai Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xây dựng Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ và đang từng bước triển khai.

Trên cơ sở thông báo Kết luận số 21-TB/TW ngày 23-3-2017 của Bộ Chính trị về các Đề án xây dựng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) với mục tiêu xây dựng mô hình hành chính tinh gọn, thể chế, cơ chế, chính sách cạnh tranh cũng như nhằm khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, thu hút đầu tư, hình thành mô hình động lực mới thúc đẩy phát triển đột phá về kinh tế đối với các địa phương, các vùng và cả nước, tỉnh Quảng Ninh đã tích cực hoàn thiện Đề án và tham gia xây dựng Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt để Chính phủ trình Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV vừa khai mạc đầu tuần này.

Việc hình thành Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn là nội dung rất lớn của Trung ương cũng như của tỉnh. Quảng Ninh là một trong ba địa phương được Trung ương cho phép nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Đề án Khu hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn xác định các ngành nghề trọng tâm theo các lĩnh vực (du lịch, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp) và được phân lớp theo từng giai đoạn phát triển. Giai đoạn 1 (2018 – 2022) tập trung vào các lĩnh vực: du lịch giải trí có casino, dịch vụ cảng biển, hàng không; thương mại, trung tâm mua sắm quốc tế; công nghệ sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp. Giai đoạn 2 (2023 – 2026) bao gồm: công viên chuyên đề; ngư nghiệp, chế biến hải sản, dịch vụ hậu cần; giáo dục và đào tạo; dịch vụ tài chính; y tế, chăm sóc sức khoẻ…. Giai đoạn 3 (2027 – 2030) sẽ hướng tới lĩnh vực: công nghệ sinh học, công nghệ xanh, nông nghiệp công nghệ cao.

Theo Nhandan