Thứ bảy,  20/08/2022

Xuất siêu 1,23 tỷ USD trong 10 tháng năm 2017

Ngày 27/10, Tổng cục Hải quan đã thông tin về tình hình xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng 10 và 10 tháng năm 2017.

Cụ thể, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng nhẹ 0,8% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 0,3% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 1,4%.

Với kết quả ước tính trên thì trong 10 tháng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 346,22 tỷ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 173,72 tỷ USD, tăng 20,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 172,49 tỷ USD, tăng 22%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2017 ước tính thặng dư 900 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 10 năm 2017 đạt 1,23 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm, điện thoại các loại và linh kiện, ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 5 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 36,54 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước…

Về nhập khẩu, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 3,6 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 30,92 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 10/2017 là 2,6 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 27,98 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016./.

Theo Dangcongsan