Thứ bảy,  20/08/2022

CPI tháng 10 tăng 0,41%

Ngày 29-10, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tăng 0,41% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2017 tăng 3,71% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Theo Tổng cục Thống kê, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,14% (dịch vụ y tế tăng 2,79%) do trong tháng có chín tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế, tác động làm CPI tăng khoảng 0,11%;

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,63%; Nhóm giao thông tăng 0,61% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 20-9-2017, mặc dù trong tháng 10 giá xăng dầu có hai đợt điều chỉnh giảm, làm chỉ số giá nhiên liệu tăng 1,44%.

So với tháng trước, các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung: Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,31%, trong đó lương thực tăng 0,57%; thực phẩm tăng 0,37%; Nhóm giáo dục tăng 0,19% (dịch vụ giáo dục tăng 0,21%) do trong tháng có sáu tỉnh thực hiện lộ trình tăng học phí; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,17%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,10%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,06%; Nhóm đồ uống và thuốc lá và Nhóm bưu chính viễn thông cùng tăng 0,01%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,12%.

Lạm phát cơ bản tháng 10 tăng 0,06% so với tháng trước và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2017 tăng 1,44% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng tháng 10 giảm 0,88% so với tháng trước và chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 cũng giảm 0,03% so với tháng trước.

Theo Nhandan