Thứ hai,  28/11/2022

Triển khai quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

LSO-Hôm nay (9/11), Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Nghị định 82). Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và 30 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên nước.
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện SởTN&MT đã phổ biến Nghị định 82 của Chính phủ. Đồng thời hướng dẫn quy trình tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; việc tính toán, xác định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Theo đó, các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (khai thác nước mặt để phát điện; khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp), nước dưới đất (khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp; khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20m3/ngày đêm trở lên) phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước….

Sau khi nghe phổ biến các quy định của Nghị định 82, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận về một số điểm như: căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; mức thu, phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước… Đại diện SởTN&MT cũng đã giải đáp những thắc mắc của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên nước.

ĐỖ HOẠT