Thứ tư,  07/12/2022
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 – kỳ 2:

16/18 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra

LSO-Hôm nay (17/11), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2017, kỳ 2. Phiên họp lần này tập trung bàn về một số dự thảo báo cáo, tờ trình quan trọng. 
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh ước đạt 8,02% (so với mục tiêu là 8 – 9%), ước 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,4 triệu đồng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Ngoài Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, tại phiên họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trình Dự thảo Báo cáo của UBND về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, kế hoạch năm 2018; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án đầu tư công, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2018; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Lạng Sơn. Đối với các nội dung này, sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến thảo luận để hoàn thiện các nội dung dự thảo. Trong đó, cần nhấn mạnh, đánh giá những kết quả nổi bật của tỉnh đạt được trong năm qua, chỉ rõ những nguyên nhân cần làm rõ hơn danh mục đầu tư, sự cần thiết phải điều chỉnh, xem xét điều chỉnh một số dự án, ưu tiên các dự án trọng điểm. Cần tiếp thu các ý kiến góp ý của các ngành, đặc biệt là cần rút gọn lại một số nội dung chi, tiếp tục hoàn thiện dự thảo để trình trong kỳ họp tới. Chú ý, rà soát số lượng chợ cần đầu tư cụ thể, địa bàn đầu tư… Ngoài ra, cũng cần tìm hiểu, khảo sát, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ nông thôn…

Ngoài ra, Dự thảo Báo cáo khác như: đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017, dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ các Nghị quyết về mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…, qua nghe ý kiến của các ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý thống nhất thông qua.

TRÍ DŨNG