Thứ hai,  28/11/2022

Nỗ lực thực hiện tiêu chí 13

LSO-Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất được đánh giá là tiêu chí khó, vừa khó làm, lại khó duy trì. Thế nhưng đến thời điểm này, các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành tiêu chí này.

Mô hình liên kết sản xuất cao khô ở xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng

Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất giai đoạn 2011 – 2015 vốn đã khó, thế nhưng theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 – 2020 còn khó hơn nhiều. Bởi thay vì xã chỉ cần có hợp tác xã (HTX) hay tổ hợp tác (việc thành lập tổ hợp tác rất dễ dàng) như trước thì hiện nay, xã muốn đạt được tiêu chí cần thực hiện 2 chỉ tiêu. Thứ nhất, xã phải có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; thứ hai, xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

Để thực hiện đạt tiêu chí số 13, ngay từ đầu năm 2017, ngành phụ trách tiêu chí đã tập trung những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả. Ông Phạm Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn cho biết: Ngay từ đầu năm, cơ quan chuyên môn đã tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo, kế hoạch cũng như hướng dẫn cụ thể để các xã điểm phấn đấu về đích NTM thực hiện. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phụ trách, trong đó có tiêu chí 13; tuyên truyền, đôn đốc các xã đẩy nhanh thực hiện tiêu chí…

Ông Lăng Văn Lịch, Chủ tịch UBND xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng cho biết: Ngay khi có hướng dẫn của ngành chức năng, của huyện, xã, người dân hiểu mục đích, vai trò nên đã chủ động thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp Vân Nham với 7 thành viên. Không chỉ thành lập cho đủ chỉ tiêu mà từ khi đi vào hoạt động đến nay, HTX đã cho thấy những ưu điểm nổi bật mà lĩnh vực kinh tế hợp tác đem lại. Với ngành nghề chính là dịch vụ nông nghiệp, vật liệu xây dựng, máy móc… hợp tác xã đã đảm bảo cung ứng vật tư cho thành viên, người dân với giá thành ổn định so với bên ngoài.

Thuận lợi hơn xã Vân Nham, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia có HTX Dịch vụ – vận tải – nông lâm số 1 hoạt động từ năm 2004 với 7 thành viên. Tuy nhiên, để đạt tiêu chí 13, xã cần phải có chỉ tiêu về liên kết sản xuất. Để thực hiện chỉ tiêu này, xã đã phát huy lợi thế về sản phẩm từ cây hồi để xây dựng mô hình liên kết sản phẩm mua bán hoa hồi sinh thái với Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà. Với tổng diện tích hồi toàn xã gần 715 ha, trong đó 650 ha đã cho thành phẩm, năng suất đạt từ 6,5 đến 6,8 tạ/ha, giá trị bình quân một năm từ hồi gần 9 tỷ đồng. Việc liên kết sản xuất với doanh nghiệp đã giúp cho người trồng hồi đảm bảo về giá thành, cách thức mua bán… Không những vậy, hiệu quả từ mô hình liên kết sản xuất này còn góp phần giúp xã đạt tiêu chí 13. Qua đó, giúp xã trở thành xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017.

Cùng với 2 xã kể trên, để hoàn thành tiêu chí 13, 12 xã điểm khác trên địa bàn tỉnh cũng đã được tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để xây dựng các mô hình HTX hoạt động đúng quy định; xây dựng mô hình liên kết sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế ở mỗi xã. Đến nay, 14/14 xã điểm phấn đấu về đích NTM năm 2017 đã cơ bản đạt tiêu chí, chỉ còn 1 xã hơi “non” về chỉ tiêu liên kết sản xuất và hiện nay tiếp tục được tập trung nâng cao hiệu quả. Qua đó, góp phần vào kết quả chung trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

TÂN AN