Thứ tư,  14/04/2021

CPI tháng 12 tăng 0,21%

Ngày 27-12, Tổng cục Thống kê công bố, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 tăng 0,21% so với tháng trước.

Trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 2,55% do trong tháng có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế, làm CPI chung tăng khoảng 0,13%. Nhóm giao thông tăng 0,84%; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,43% do nhu cầu mua sắm hàng mùa đông tăng lên; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,22% do giá gas, giá dầu hỏa và giá điện, nước sinh hoạt được điều chỉnh tăng, cùng với nhu cầu sửa chữa nhà ở tăng cao trong những tháng cuối năm. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,23%, trong đó lương thực tăng 0,56%, thực phẩm giảm 0,5%; Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,03%.

Riêng nhóm giáo dục giá không đổi so với tháng trước.

CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra. CPI tháng 12/2017 tăng 2,6% so với tháng 12/2016, bình quân mỗi tháng tăng 0,21%.

Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Chỉ số giá vàng tháng 12/2017 giảm 0,12% so với tháng trước; bình quân năm 2017 tăng 3,71% so với năm 2016. Chỉ số giá USD tháng 12/2017 tăng 0,02% so với tháng trước và bình quân năm 2017 tăng 1,40% so với năm 2016.

Theo Nhandan