Thứ bảy,  31/07/2021
Bảo trì đường bộ:

Khởi sắc năm 2017

LSO-Năm 2017, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) Lạng Sơn thực hiện có hiệu quả công tác bảo trì các tuyến đường bộ như: sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất và khắc phục bão lũ. Qua đó giúp địa phương khai thác tối đa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hỗ trợ thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp tham gia quản lý bảo trì đường bộ sử dụng sản phẩm cacboncor atfal vào sửa chữa đường đô thị thành phố Lạng Sơn

Công tác quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ được Sở GTVT thực hiện bằng hình thức hợp đồng đặt hàng theo mục tiêu, nghiệm thu theo chất lượng đối với hệ thống quốc lộ và đường tỉnh. Qua đó phát huy được tính chủ động, tích cực của các doanh nghiệp trúng thầu tham gia quản lý đường bộ trong việc đầu tư thiết bị, vật lực để bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường theo đúng mục tiêu, chất lượng đã được ký kết trong hợp đồng.

Bên cạnh đó, Sở GTVT thành lập lực lượng tuần kiểm viên hằng tháng thực hiện kiểm tra, đánh giá nghiệm thu chấm điểm kết quả thực hiện trên từng tuyến. Do vậy, công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ được thực hiện minh bạch, công khai. Gắn với công tác quản lý bảo trì, đơn vị cũng tập trung phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. Để hiện đại hóa trong quản lý, sở còn ứng dụng phần mềm bản đồ số và di động vào quản lý và bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh. Từ phần mềm này, cán bộ và lãnh đạo sở, ban bảo trì và lực lượng tuần kiểm viên kiểm soát được các đơn vị tham gia quản lý đường bộ có thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng tại hiện trường hay không.

Hiện địa bàn Lạng Sơn có 6 đoạn tuyến quốc lộ với chiều dài 459,2 km; 23 tuyến đường tỉnh với chiều dài 725,3 km và 112,5 km đường tuần tra biên giới do 3 doanh nghiệp trúng thầu tham gia quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Tổng kinh phí năm 2017 ngân sách phân bổ cho công tác bảo dưỡng thường xuyên khoảng 40 tỷ đồng. Từ kinh phí này, các đơn vị tham gia quản lý bảo dưỡng thường xuyên đường bộ phải thực hiện 6 nội dung gồm: phát quang cây cỏ lề đường; bảo dưỡng hệ thống biển báo an toàn giao thông; bạt lề đường; quét vôi, sơn các biển báo và bảo dưỡng các công trình cầu đường bộ. Công tác này trong năm 2017 đã được các đơn vị thực hiện tốt, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh luôn thông thoáng, không còn tình trạng cây cỏ mọc lan ra mặt đường như trước đây.

Ngoài ra, ngân sách trung ương và tỉnh còn bố trí nguồn vốn cho công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa đột xuất và khắc phục bão lũ. Riêng nguồn vốn này trong năm 2017, Bộ GTVT đã bố trí cho tỉnh Lạng Sơn hơn 126 tỷ đồng để thực hiện 42 công trình (năm 2016 có 33 công trình) trên các tuyến quốc lộ, trong đó, sửa chữa định kỳ 22 công trình, sửa chữa đột xuất 20 công trình với tổng chiều dài gần 100 km. Đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác 30 công trình, 12 công trình đang thi công. Nhiều công trình đã phát huy hiệu quả như: sửa chữa, thảm mặt đường quốc lộ 1B, quốc lộ 279…

Đối với kinh phí sự nghiệp của tỉnh, năm 2017, tỉnh đã phân bổ hơn 100 tỷ đồng để thực hiện 21 công trình với chiều dài các tuyến gần 50 km, đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác 6 công trình và 15 công trình đang triển khai thi công.

Ông Hoàng Đức Thuận, Phó Trưởng Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở GTVT cho biết: Qua kiểm tra, nghiệm thu thực tế hiện trường cho thấy chất lượng công tác bảo dưỡng các tuyến đường tỉnh đã nâng lên, các công trình hạ tầng giao thông luôn được bảo đảm thông thoáng, duy trì trong tình trạng tốt nhất và được khai thác hiệu quả, an toàn hơn.

TRANG NINH