Thứ tư,  21/04/2021
Văn Lãng:

Chủ động phòng chống cháy rừng

LSO-Huyện Văn Lãng có gần 49 nghìn héc - ta đất lâm nghiệp, trong đó, diện tích đất có rừng gần 41 nghìn héc - ta, tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,9%. Để phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) hiệu quả, Văn Lãng chủ động triển khai nhiều giải pháp.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Lãng hướng dẫn người dân xã Thành Hòa các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng

Bà Hứa Thị Theo, thôn Bản Đon, xã Thành Hòa cho biết: Gia đình tôi có trên 5 ha rừng thông, hằng năm, được sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ khác trong thôn cùng nhau vệ sinh rừng, tuần rừng, thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ, PCCCR. Vì vậy, nhiều năm nay, rừng của gia đình phát triển tốt, không xảy ra cháy rừng.

Là xã nằm trong vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, cấp ủy, chính quyền xã Thành Hòa, huyện Văn Lãng luôn chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Ông Lương Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Những năm qua, để quản lý, bảo vệ, PCCCR đạt hiệu quả, xã phân công cấp ủy viên, chi bộ chỉ đạo thực hiện các biện pháp PCCCR. Theo đó, Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR xã được kiện toàn hằng năm; thành lập tổ đội quần chúng PCCCR ở 11/11 thôn; UBND xã chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân các biện pháp quản lý, bảo vệ, PCCCR… Vì vậy, trong 5 năm trở lại đây trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng.

Thực tế, công tác PCCCR hiệu quả từ cơ sở đã góp phần giúp cả năm 2017, toàn huyện Văn Lãng chỉ xảy ra 1 vụ cháy rừng, thiệt hại không lớn (0,2 ha rừng thông), giảm 1 vụ so với 2016. Nguyên nhân xảy ra cháy là do người dân đốt dọn thực bì, sơ ý gây cháy.

Ông Phạm Công Định, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: Công tác quản lý, bảo vệ và PCCCR được các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động thực hiện. Trong đó, phương án về quản lý, bảo vệ và PCCCR cấp huyện, xã được bổ sung, hoàn thiện; Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR cấp huyện, cấp xã được kiện toàn, các tổ đội quần chúng PCCCR ở các thôn được thành lập. Hiện đang bước vào mùa hanh khô, Hạt Kiểm lâm huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện ra văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp thực hiện các biện pháp, phương án quản lý, bảo vệ và PCCCR. Năm 2017, Hạt Kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp quản lý, bảo vệ, PCCCR, vì vậy qua kiểm tra thực tế, người dân đã ý thức, chủ động hơn trong đốt dọn thực bì, vệ sinh rừng và chủ động PCCCR.

Năm 2017, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền 5 cuộc tại các xã, 34 cuộc tại các thôn về quản lý, bảo vệ và PCCCR, thu hút trên 2.000 người nghe; tuyên truyền lưu động được 26 cuộc tại các trục đường liên thôn, xã, các chợ; tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động của 180 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, PCCCR các thôn (vượt 119,5% kế hoạch); kiểm tra thực hiện phương án quản lý bảo vệ và PCCCR của toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra cho thấy, các xã, thị trấn đều thực hiện các quy định về quản lý, bảo vệ và PCCCR, xây dựng phương án, thành lập các tổ đội PCCCR cấp xã, thôn. Ngoài ra, vào những tháng mùa hanh khô, Hạt Kiểm lâm huyện thuê gác lửa rừng tại các xã trọng điểm có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng (gồm các xã: Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh, Thành Hòa, Tân Tác).

Cùng với tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm huyện còn chủ động triển khai các biện pháp PCCCR như: thường xuyên đôn đốc, kiểm tra chủ rừng thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; chỉ đạo kiểm lâm được phân công phụ trách địa bàn xã, tổ kiểm lâm cơ động về PCCCR phối hợp với trưởng công an, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, trưởng thôn tổ chức các cuộc kiểm tra tuần rừng; tăng cường kiểm tra tại các vùng trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao nhằm hạn chế thấp nhất vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra…

ĐỖ HOẠT