Thứ hai,  02/08/2021

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tỉnh đoàn Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (9/1), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lạng Sơn.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã bám sát chương trình công tác, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành và huy động hiệu quả các nguồn lực triển khai các chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; thực hiện hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nội dung đột phá và triển khai đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu đề ra của năm 2017. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như chỉ đạo thành công đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII; đại hội hội sinh viên các cấp và Đại hội đại biểu Hội sinh viên tỉnh Lạng Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được và đưa ra những vấn đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cần quan tâm trong thời gian tới; tập trung vào một số nội dung như: hỗ trợ, tuyên truyền giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp; giáo dục thanh, thiếu niên, nhi đồng về đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên về bảo vệ môi trường; xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; việc tham gia, sử dụng mạng xã hội;…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế trong công tác đoàn thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Tỉnh đoàn cần tiếp tục giáo dục lý tưởng, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; xây dựng các chuyên đề học tập, rèn luyện đối với tất cả các đối tượng thanh niên; rà soát các chương trình đã ký kết, phối hợp với các sở, ngành đánh giá kết quả, xây dựng kế hoạch triển khai tiếp theo; xây dựng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; vận động, tuyên truyền đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần lưu ý đến mục tiêu phát triển thanh niên của tỉnh trong năm và giai đoạn; phối hợp, hỗ trợ Tỉnh đoàn thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để tham mưu, đề xuất với tỉnh xem xét, giải quyết. 

YÊN SƠN