Thứ ba,  20/04/2021

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh họp quý IV/2017

LSO-Hôm nay (9/1), Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) tỉnh tổ chức họp quý IV/2017. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2017, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH đã bám sát định hướng hoạt động của NHCSXH Trung ương và mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; chỉ đạo sát sao đối với hoạt động của chi nhánh; thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tính đến ngày 31/12/2017, doanh số cho vay là 835.844 triệu đồng, với 22.914 lượt hộ được vay; doanh số thu nợ đạt 638.901 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay 13 chương trình tín dụng là 2.573.961 triệu đồng, tăng 8,3% so với năm 2016. Các huyện dư nợ tăng trưởng cao như: Hữu Lũng, Lộc Bình, Bắc Sơn, Tràng Định… Nguồn vốn tín dụng ưu đãi được đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm 85% tổng dư nợ.

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 19,07% (giảm 3,3% so với năm 2016).

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu yêu cầu: Trong năm 2018, NHCSXH cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi; đồng thời chủ động trong phối hợp giữa chi nhánh ngân hàng với các ngành, các cấp trong việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc; kiện toàn, tập huấn, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ vay vốn. Cùng đó, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn, nâng cao hiệu quả vốn vay, giải quyết việc làm, thu nhập, nâng cao mức sống, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

KIM HUYÊN