Thứ bảy,  10/04/2021
Ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi ở Văn Quan:

Thực chất, hiệu quả

LSO-Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp dịp ra quân đầu xuân  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo phương trâm thực chất, hiệu quả. 
Người dân xã Lương Năng, huyện Văn Quan bê tông hoá đường nội đồng

Tổ chức ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi đạt chất lượng, hiệu quả có ý nghĩa rất lớn trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Do đó năm 2018, UBND huyện Văn Quan đã chủ động phát động và xây dựng kế hoạch triển khai chương trình ra quân đầu xuân năm 2018 rất sớm, từ cuối năm 2017 với mục tiêu huy động tối đa mọi nguồn lực từ sức dân để có được những công trình chất lượng và phát huy hiệu quả khai thác cao nhất.

Từ đầu tháng 12/2017, đồng loạt UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã giao nhiệm vụ tới từng ban, đoàn thể, thôn bản với công việc cụ thể, tạo không khí hăng say trong lao động sản xuất. Những ngày đầu tháng 1/2018, khảo sát thực tế tại các xã như: Tràng Phái, Khánh Khê, Vân Mộng, Xuân Mai, Vĩnh Lại… cho thấy: các xã đều vào cuộc có trách nhiệm, xây dựng kế hoạch cụ thể, đã và đang tích cực xây dựng những công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi với sự chung tay, góp sức bằng vật chất, tiền, công sức của bà con.

Điển hình, tại xã Khánh Khê, UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo ra quân đầu xuân, giao nhiệm vụ cho từng thành viên ban theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai tại địa bàn được phân công. Theo số liệu thống kê của ban chỉ đạo, trong hai tuần triển khai (từ tuần cuối của tháng 12/2017 đến hết tuần một tháng 1/2018), toàn xã đã có 4 thôn tổ chức ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi nhỏ. Kết quả, thôn Đồng Chuông và Khau Moòng đã cứng hóa được 258 m mương thủy lợi, sử dụng hết gần 10 tấn xi măng nhà nước cấp và huy động được 40 ngày công lao động. Về giao thông, bà con thôn Nà Khau và Còn Khiển đã chuẩn bị xong mặt bằng để chuẩn bị cứng hóa 300 m đường ngõ xóm, các thôn đã tổ chức phát quang tầm nhìn được 1,2 km đường trục thôn, huy động 70 công lao động.

Tại xã Xuân Mai, việc triển khai chương trình ra quân đầu xuân được 7/7 thôn thực hiện tích cực, từ giữa tháng 12/2017 đến nay, toàn xã đã nạo vét được 10.000 m kênh mương nội đồng, sửa chữa đường trục thôn được 3 km và 3 thôn: Khòn Đon, Nà Bách, Cướm B đã bê tông hóa được 700 m đường, huy động 150 ngày công làm giao thông, thủy lợi.

Theo số liệu thống kê của Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Văn Quan, từ khi phát động phong trào ra quân đầu xuân năm 2018 đến nay, toàn huyện đã sửa chữa được 38 km đường trục xã, trục thôn, đào đắp, bảo đảm giao thông được 210 m3, phát quang tầm nhìn được 3.200 m2, huy động 2.000 ngày công lao động. Huyện đã tạm ứng xi măng cho các xã hơn 800 tấn, hiện các xã đã và đang tiến hành bê tông hóa các tuyến đường.

Được biết, trên cơ sở đăng ký của các xã, UBND huyện Văn Quan đã hoàn thành việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nhỏ. Theo đó, toàn huyện tập trung sửa chữa gần 150 công trình thủy lợi với tổng chiều dài gần 22 km, nạo vét 80 km mương thủy lợi. Đối với lĩnh vực giao thông nông thôn phấn đấu làm mới hơn 7 km đường trục thôn và duy tu sửa chữa 264 km các tuyến đường huyện và trục xã; huy động 32.840 ngày công lao động từ nhân dân, sử dụng 2.900 tấn xi măng nhà nước hỗ trợ.

Đồng chí Hứa Phong Lan, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Phó Ban Chỉ đạo chương trình ra quân đầu xuân huyện Văn Quan cho biết: Chương trình ra quân đầu xuân được huyện tập trung chỉ đạo theo hướng thực chất và hiệu quả. Theo đó, trên cơ sở các xã đăng ký kế hoạch, trước khi triển khai tại từng công trình phải có biên bản nghiệm thu về mặt bằng, vật liệu tại hiện trường, sau đó UBND huyện mới cấp xi măng để các xã triển khai làm đường, nếu như thôn chưa chuẩn bị được vật liệu nhưng vẫn xin xi măng huyện kiên quyết không cấp. Ngoài ra, khi các xã, thị trấn triển khai xong, cơ quan chức năng của huyện tiếp tục xuống kiểm tra, nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành, đối chiếu với thiết kế ban đầu được duyệt, nếu đủ điều kiện mới cho phép bàn giao đưa vào sử dụng.

TRANG NINH