Thứ sáu,  23/04/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm

LSO-Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) được tổ chức chiều nay (12/1). Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2017, ngành TNMT hoàn thành 8 nhiệm vụ trọng tâm tỉnh giao (trong đó, 7/8 nhiệm vụ được đánh giá hoàn thành có kết quả rõ nét, 1 nhiệm vụ hoàn thành nhưng có kết quả chưa rõ nét); công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, việc thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo rút ngắn trên 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Trong năm đã cấp 41.612 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và  250 giấy cho 92 tổ chức; hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy 226/226 xã, phường, thị trấn. Công tác tham mưu về bồi thường, giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực, nhiều công trình, dự án trọng điểm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công, nhất là dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, các công trình khu vực thành phố Lạng Sơn, các huyện: Lộc Bình, Văn Lãng…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh: Năm 2018, Sở TNMT phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thành phố huy động tối đa nguồn lực về đất đai, rà soát đánh giá lại quỹ đất, tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến hơn trong công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết hiệu quả tranh chấp đất đai giữa người dân với doanh nghiệp. Cùng đó là đổi mới công tác bảo vệ môi trường, tập trung khắc phục những điểm gây ô nhiễm; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp, tinh giản bộ máy và biên chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin…

ĐỖ HOẠT