Thứ năm,  15/04/2021

Bưu điện tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

LSO-Sáng nay (15/1), Bưu điện tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông cho Bưu điện tỉnh

Năm 2017, Bưu điện tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao; trong đó, tổng doanh thu gần 142 tỷ đồng, vượt 13,8% kế hoạch; lương bình quân người lao động tăng 13,3% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 4,252 tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ. Mạng lưới bưu chính được duy trì và củng cố, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Việc chuyển phát báo, tạp chí của Đảng được Bưu điện tỉnh quan tâm chuyển phát an toàn, kịp thời đến người đọc, tổng sản lượng báo chí chuyển phát đạt 7,25 triệu tờ, cuốn.

Năm 2018, Bưu điện tỉnh phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giao. Trong đó, tổng doanh thu đạt trên 177 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả Bưu điện tỉnh đạt được năm 2017. Đồng thời yêu cầu: Năm 2018, Bưu điện tỉnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra. Trong đó, tiếp tục triển khai phương án đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo tối ưu, nâng cao chất lượng, hiệu quả và đồng bộ tất cả các khâu trong quy trình sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên;…

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2017, Bưu điện tỉnh và Bưu điện thành phố Lạng Sơn được nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT); ông đoàn Bưu điện tỉnh được nhận cờ thi đua của Công đoàn TTTT; 10 cá nhân tiêu biểu được nhận giấy khen của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

ĐỖ HOẠT