Thứ sáu,  16/04/2021

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2018

LSO-Hôm nay (16/1), Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn (Ban Quản lý) tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý được UBND tỉnh đánh giá có 1/7 nhiệm vụ hoàn thành có kết quả rõ nét; 6/7 nhiệm vụ hoàn thành, kết quả chưa rõ nét, không có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 5.250 triệu USD, tăng 27,1% so với năm 2016 (trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.950 triệu USD, tăng 22,9% so với năm 2016); thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu đạt 645,262 tỷ đồng, tăng 32,2% so với năm 2016; các trung tâm quản lý cửa khẩu chủ động phối hợp tốt với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu… Năm 2018, Ban Quản lý đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2018, Ban Quản lý bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động tại khu vực cửa khẩu để kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh có giải pháp chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Đồng thời chủ động tham mưu đề xuất, thực hiện tốt các quy trình, thủ tục đấu giá quyền thuê tòa nhà dịch vụ, các khu đất tại cửa khẩu để nâng cao hiệu quả sử dụng; tăng cường giao lưu, hợp tác với các cơ quan chức năng của Quảng Tây-Trung Quốc nhằm tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng (Việt Nam) – Bằng Tường (Trung Quốc); tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo công khai và giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan đến cấp phép cho các doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp…

ĐỖ HOẠT