Thứ sáu,  16/04/2021

Trên 117.000 ha gieo cấy vụ Đông Xuân đã có nước

Tính đến 15h ngày 17/1 đã có trên 117.000 ha gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã được lấy nước từ đợt xả đầu tiên của các hồ chứa thủy điện.

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết dòng chảy hạ du sông Hồng cơ bản bảo đảm yêu cầu cho các hệ thống công trình thủy lợi lấy nước. Mực nước Hà Nội từ 0h đến 15h ngày 17/1/2018 đạt trung bình +2,1 m, cao nhất lúc 12h đạt +2,28 m.

Theo thống kê của các địa phương, diện tích có nước tính đến 15h ngày 17/1 là 117.628 ha đạt 19,23% so với tổng diện tích gieo trồng (611.800 ha), trong đó: Phú Thọ 55,34%; Nam Định 52,943% ; Ninh Bình 49,92%; Hải Dương 16,59%; Hà Nam 20,61%; Vĩnh Phúc 11,21%; Thái Bình 13,96%; Hưng Yên 2,27%.

Tổng cục Thủy lợi đã tiến hành kiểm tra tình hình lấy nước tại cống Xuân Quan thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đồng thời phối hợp với một số cơ quan thông tấn báo chí Trung ương kiểm tra tình hình lấy nước tại tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và Hải Dương ngày trong ngày 17/1/2018.

Tổng cục Thủy lợi cho biết về nguồn nước tại huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam) và huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) là những điểm bị ô nhiễm nặng trước khi lấy nước đợt 1. Để khắc phục tình trạng này, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi đã sử dụng nguồn nước để thau rửa, đến nay chất lượng nước đã đảm bảo yêu cầu cung cấp cho sản xuất nông nghiệp.

Để bảo đảm tận dụng nguồn nước tưới tiết kiệm, hiệu quả, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác vận hành các phương tiện lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ.

Cùng với đó, đề nghị các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi, chỉ cấp nước lên ruộng khi nguồn nước đảm bảo cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, những điểm chưa đạt thì tiếp tục thau rửa.

Theo baochinhphu