Chủ nhật,  11/04/2021
Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng kết công tác năm 2017:

Số hợp tác xã thành lập mới vượt xa kế hoạch

LSO-Sáng nay (18/1), Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. 
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2017, trên địa bàn tỉnh thành lập mới được 40 tổ hợp tác (THT), 40 HTX và 1 Liên hiệp HTX, trong đó, số HTX thành lập mới vượt 28 HTX so với kế hoạch. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 1.775 THT với 18.980 thành viên tham gia; 171 HTX đăng ký hoạt động, với 3.102 thành viên và 2 liên hiệp HTX, với 13 HTX thành viên. Doanh thu bình quân của HTX được 880 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân người lao động 36 triệu đồng/năm. Số HTX hoạt động khá, tốt chiếm 33,6%; trung bình 59,7% và yếu, kém là 6,7%. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX tiếp tục được quan tâm và triển khai có hiệu quả.

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 35 THT, 15 HTX và 1 Liên hiệp HTX. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; đưa các cơ chế, chính sách hỗ trợ như vay vốn ưu đãi; đào tạo, tập huấn; xúc tiến thương mại…đến với các HTX.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Liên minh HTX đổi mới, nâng cao phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn cho các HTX; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng mô hình hiệu quả; làm tốt công tác tham mưu; phối hợp với các sở, ngành liên quan để khắc phục hạn chế, yếu kém. Các THT, HTX cần chủ động nghiên cứu để có kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị điều hành; tự chủ, sáng tạo, chủ động tìm kiếm thị trường, liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

TÂN AN