Thứ tư,  14/04/2021
Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Ban Chỉ đạo 94 tỉnh

Triển khai nhiệm vụ năm 2018

LSO-Sáng nay (18/1), Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) và BCĐ 94 (BCĐ “Chống diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa) tỉnh Lạng Sơn tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nông Văn Thảm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ chủ trì hội nghị. 
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, công tác TTĐN của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, con người Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta của các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong năm, các thành viên BCĐ của tỉnh đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, phối hợp cùng các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị – xã hội và các sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả các hoạt động TTĐN.

Đối với công tác đấu tranh, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, năm 2017, BCĐ 94 tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Cùng đó là thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, hoạt động thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản; việc khai thác, sử dụng Internet; đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế tác hại của thông tin độc hại phát tán vào địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khẳng định: Trong năm 2017, công tác TTĐN và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá đã đạt được kết quả quan trọng song vẫn còn một số hạn chế như: một số bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn vẫn chưa phân biệt được thông tin độc, xấu trên mang Internet; phương pháp triển khai trong công tác đấu tranh, phòng chống, tuyên truyền… còn đơn điệu, chưa có bài bản; vai trò tham mưu của một số thành viên BCĐ vẫn còn hạn chế.

Đồng chí đề nghị: Năm 2018, cấp uỷ các cấp, các thành viên BCĐ đề cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu đúng, trúng cho BCĐ; cần nắm bắt thông tin, dư luận xã hội kịp thời, đưa ra đối sách để đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, độc hại; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

TRÍ DŨNG