Thứ tư,  14/04/2021

Số công trình xây dựng vi phạm giảm mạnh

Với những nỗ lực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trong năm 2017 số công trình xây dựng vi phạm đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Thanh tra xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, năm 2017 trên phạm vi toàn quốc đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 28.632 lượt công trình xây dựng.

Qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy số công trình vi phạm giảm 13,2%; công trình sai phép giảm 5,1%; công trình không phép giảm 1,85% so với năm 2016.

Theo đánh giá của thanh tra xây dựng chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng của các chủ thể được nâng lên đáng kể, góp phần chống thất thoát, lãng phí đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, kịp thời ngăn ngừa các rủi ro về chất lượng và bảo đảm an toàn công trình xây dựng.

Đặc biệt, chất lượng các công trình trọng điểm, có quy mô lớn được kiểm soát chặt chẽ, số lượng sự cố giảm so với cùng kỳ và không để xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 2 cuộc kiểm tra toàn quốc về quy hoạch và hoạt động xây dựng đô thị tại một số dự án bất động sản lớn, sử dụng nhiều đất và đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo baochinhphu