Thứ sáu,  16/04/2021

Xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai

LSO-Trong năm 2017, Thanh tra tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác quản lý đất đai tại huyện Văn Quan năm 2017

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 về thực hiện đề án tăng cường xử lý vi phạm quản lý về đất đai đến năm 2020.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2017, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp tỉnh là tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật quản lý gắn với thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại các huyện, xã trên phạm vi toàn tỉnh. Cụ thể, tập trung thanh tra 5 huyện, thành phố gồm: thành phố Lạng Sơn, các huyện: Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng, tại mỗi huyện, thành phố sẽ thanh tra 2 xã.

Ngoài ra, Sở TN&MT tổ chức kiểm tra theo chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các huyện. Các nội dung chính được thanh tra, kiểm tra gồm: việc lập, điều chỉnh và quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư do UBND cấp huyện thực hiện; giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Ngoài ra, UBND các huyện cũng thành lập các đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại các xã, mỗi huyện thanh tra 5 xã, riêng thành phố Lạng Sơn thanh tra hết cả 6 phường, xã còn lại.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở TN&MT, đối với cấp tỉnh, tiến độ thực hiện thanh tra tại 5 huyện và 10 xã đã hoàn thành kế hoạch và ban hành kết luận thanh tra trong và trước tháng 9/2017. Tại các huyện đã hoàn thành kế hoạch thanh tra và ban hành thông báo kết luận thanh tra tại 56 xã trong và trước tháng 9/2017.

Kết quả thanh tra cho thấy: đối với công tác lập, điều chỉnh và quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại 5 huyện, thành phố, cả 5 huyện, thành phố đều thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai. Tuy nhiên chất lượng lập, điều chỉnh quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, còn nhiều thiếu sót. Nguyên nhân chính là việc cập nhật thông tin về biến động sử dụng đất đai trong thực hiện các dự án đầu tư phát triển chưa chặt chẽ. Đến hết năm 2017, toàn tỉnh đã thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất đối với 294 tổ chức, đơn vị, kiến nghị xử lý thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,4 tỷ đồng, thu hồi hơn 686 ha đất sử dụng không đúng mục đích.

 Đối với lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư do huyện thực hiện còn xảy ra các vi phạm về: quy trình, áp dụng đơn giá bồi thường hỗ trợ chưa đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điển hình là các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình. Cụ thể, đoàn Thanh tra tỉnh đã kiến nghị huyện Lộc Bình xử lý khắc phục đối với 239 trường hợp sai về hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi; huyện Cao Lộc khắc phục 5 trường hợp sai phạm khác về thực hiện quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều chuyển biến. Qua  thanh tra lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai ở cấp huyện, cấp xã đã giúp cho chính quyền các huyện, thành phố rút ra nhiều bài học, góp phần nâng cao năng lực quản lý đất đai tại cơ sở.

Ông Hoàng Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: Trong quá trình thanh tra tại địa bàn, đoàn thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót trong công tác quản lý đất đai và thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giúp cho huyện khắc phục đáng kể những tồn tại, yếu kém thuộc chức trách của mình đối với công tác thực thi pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh việc thực hiện thanh tra theo kế hoạch, trong năm 2017, công tác kiểm tra theo chuyên đề về lĩnh vực quản lý đất đai tại các huyện cũng được thực hiện có hiệu quả. Đáng chú ý là kiểm tra việc san lấp, khai thác tài nguyên đất trái phép tại các điểm nóng như Hữu Lũng và tại các huyện khác không nằm trong kế hoạch thanh tra của tỉnh. Qua thực tế kiểm tra, phát hiện hàng nghìn trường hợp san lấp đất trái phép, từ đó giúp các huyện chấn chỉnh lại việc quản lý, sử dụng đất đai ở cơ sở ngày càng hiệu quả hơn. Trong năm 2017, chủ tịch UBND các huyện đã ban hành 111 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp san lấp đất nông nghiệp trái phép, qua đó thu nộp ngân sách nhà nước 507 triệu đồng.

Được biết, trong năm 2018, UBND tỉnh sẽ tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm.

TRANG NINH