Chủ nhật,  26/09/2021

Ban Chỉ đạo Thu ngân sách tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

LSO-Sáng nay (19/1), Ban Chỉ đạo (BCĐ) Thu ngân sách Nhà nước tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Ngay từ đầu năm 2017, BCĐ Thu ngân sách tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể như: gặp mặt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các thành viên phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, đấu tranh với các hành vi gian lận, trốn thuế. Trong đó, một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh phức tạp như kinh doanh bến bãi, kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản tư nhân được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Tuy nhiên, do hụt thu từ khu vực xuất nhập khẩu nên năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 7.247 tỷ đồng, đạt 97,6% dự toán. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 4.867 tỷ đồng, đạt 88,5% dự toán; thu nội địa được 2.380 tỷ đồng, đạt 123,9% dự toán tỉnh giao. Công tác quản lý nợ thuế, chống thất thu được triển khai có hiệu quả.

Năm 2018, BCĐ thu ngân sách tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu NSNN được HĐND tỉnh thông qua; cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tăng cường chống thất thu; chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai đề án quản lý thu thuế đối với thương nhân là cá nhân xuất khẩu hàng hoá qua biên giới thuộc địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng yêu cầu: Năm 2018, ngành thuế phối hợp với ngành liên quan, các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các hộ kinh doanh, rà lại các doanh nghiệp trung ương trên địa bàn, ngoài quốc doanh; bổ sung các giải pháp thu. Các huyện, thành phố thành lập các tổ liên ngành để rà soát các hộ khoán thu. Thành phố Lạng Sơn cần tập trung vào đề án kinh doanh vận tải. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện, thành phố trong việc rà soát lĩnh vực khai thác khoáng sản, thu từ đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các sở, ngành liên quan như tài chính, công an, quản lý thị trường tăng cường quản lý hoá đơn chứng từ; phối hợp chặt chẽ trong việc thu một số loại thuế, phí. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc thu, chống thất thu ngân sách; UBND các huyện tổng kết BCĐ thu ngân sách huyện để có những chỉ đạo quyết liệt, qua đó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách đề ra.

TÂN AN