Chủ nhật,  26/09/2021

Đánh giá kết quả đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

LSO-Chiều nay (19/1), Ban Chỉ đạo xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai công tác trọng tâm năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận phiên họp

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các quy hoạch trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh đã được lập và phê duyệt. Nhiều công trình quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2017 như: Tòa nhà cửa khẩu Hữu Nghị; tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); khu nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Ba Sơn.

Đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý 9 dự án bến, bãi đỗ xe tại các cửa khẩu, nâng tổng số dự án hoàn thiện hồ sơ lên 16/31 dự án. Dự án Khu trung chuyển hàng hóa đang được Ban chỉ đạo yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương triển khai từng hạng mục. Trong năm 2017, có 8 dự án đầu tư trong nước được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 3.470 tỷ đồng. Đến nay, có 106 dự án còn hiệu lực với tổng vố đăng ký gần 12.453 tỷ đồng và có thêm 260 doanh nghiệp thành lập mới có tổng vốn điều lệ đạt 2.022 tỷ đồng.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan xem xét, bổ sung đánh giá cụ thể vào báo cáo việc thu hút đầu tư, hạ tầng giao thông, công tác thực hiện dự án khu trung chuyển, các dự án trọng điểm đang triển khai trong khu vực thành phố Lạng Sơn và công tác quản lý xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới… cùng các mặt hạn chế lớn như: công tác giải phóng mặt bằng; quản lý bến, bãi cửa khẩu.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo rà soát lại quy hoạch tổng thể của khu kinh tế cửa khẩu. Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo đánh giá 10 năm đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn; xem xét để đưa các huyện, xã có cặp cửa khẩu để đưa vào khu kinh tế cửa khẩu; tăng cường quản lý, giám sát các hoạt động bến, bãi; rà soát cơ chế, chính sách quản lý, thu hút đầu tư vào cửa khẩu; khẩn trương hoàn thiện thủ tục để công bố cặp cửa khẩu Chi Ma (Việt Nam) – Ái Điểm (Trung Quốc); tập trung chỉ đạo xây dựng khu trung chuyển hàng hóa; rà soát lại các dự án đầu tư hạ tầng khu vực các cửa khẩu; đánh giá lại tất cả các dự án đầu tư trong khu vực… Đồng thời chủ động nắm bắt, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

ANH DŨNG