Chủ nhật,  26/09/2021

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

LSO-Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức chiều nay (19/1).
Thay mặt lãnh đạo Bộ NN&PTNT, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Sở NN&PTNT

Năm 2017, ngành nông nghiệp Lạng Sơn đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ chỉ tiêu về nông nghiệp, nông thôn cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành cả năm đạt 2,41%, đóng góp 0,53 điểm phầm trăm vào mức tăng trưởng chung của tỉnh. Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh chiếm 21,7%; có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Ngoài ra, năm 2017,  kết quả nổi bật của ngành là các cây trồng có giá trị kinh tế và sản lượng thu hoạch các sản phẩm chủ lực tăng so với năm 2016 như: na thu hoạch 22 nghìn tấn, tăng 7,3%; rau các loại đạt sản lượng trên 100 nghìn tấn, tăng 2,57%. Chăn nuôi cơ bản ổn định, có thêm một số dự án đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung…

Năm 2018, Sở NN&PTNT tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển thủy lợi, nâng cao năng lực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Năm 2018, ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng bộ và tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục tập trung cho xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, ngành tăng cường giám sát việc cung ứng vật tư nông nghiệp; chủ động định hướng, hướng dẫn nông dân sản xuất; tích cực, chủ động hơn trong công tác tìm thị trường, đầu ra sản phẩm nông nghiệp; các tổ chức, đoàn thể cần tuyên truyền, động viên hội viên của mình tiêu dùng, sử dụng sản phẩm nông nghiệp an toàn…

Nhân dịp này, Sở NN&PTNT được Bộ NN&PTNT tặng Cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; 1 tập thể, 1 cá nhân và 1 hộ gia đình đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quảng bá sản phẩm nông nghiệp của tỉnh năm 2017; cùng đó, một số tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở NN&PTNT vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước và nhiệm vụ công tác năm 2017.

TRÍ DŨNG