Thứ bảy,  17/04/2021
Bắc Sơn:

Nâng cao hiệu quả vốn hỗ trợ sản xuất

LSO-Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Bắc Sơn đã xây dựng, hỗ trợ được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn.
Người dân thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng phát triển kinh tế từ mô hình nuôi trâu vỗ béo

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ PTSX, UBND huyện Bắc Sơn không phân bổ cho các xã theo kiểu dàn trải, cào bằng mà tổ chức rà soát kỹ càng nhu cầu cũng như điều kiện thực tế của từng xã, từng mô hình cụ thể để có hướng hỗ trợ phù hợp. Ông Dương Trần Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong những năm qua, trên địa bàn huyện đã dần hình thành các vùng sản xuất một số loại cây trồng thế mạnh như: quýt, thuốc lá, lạc, lúa nếp cái hoa vàng hay các mô hình chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng, phát triển đàn dê…

Mặc dù dần hình thành các vùng, các mô hình sản xuất song quy mô cũng như tính ổn định, sức cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế, chính vì vậy, từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX thuộc chương trình xây dựng NTM đã hỗ trợ nâng cao giá trị sản phẩm. Cây quýt vàng Bắc Sơn là một ví dụ. Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năm 2017, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh xây dựng quy trình sản xuất hàng hóa theo hướng VietGAP cho sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn ở 2 xã Chiến Thắng và Vũ Sơn; triển khai thực hiện mô hình tưới nhỏ giọt cho cây quýt với diện tích gần 30 ha của hợp tác xã Nam Hồng, xã Chiến Thắng; hoàn thiện hồ sơ và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn…

Với những việc làm cụ thể, cây quýt vàng Bắc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực cho người trồng quýt. Anh Phan Văn Hiền, thôn Hồng Phong 4 (một trong những hộ được hỗ trợ phát triển cây quýt theo tiêu chuẩn VietGAP, hệ thống tưới nhỏ giọt) cho biết: Được hỗ trợ kỹ thuật, trang thiết bị nên việc trồng và chăm sóc cây quýt của gia đình rất thuận lợi. Năng suất ổn định, giá trị được nâng lên và nhiều người đã tìm đến tận vườn để mua. Vụ quýt năm 2017, gia đình thu về hơn 200 triệu đồng. Không chỉ riêng gia đình anh mà nhiều hộ trồng quýt theo tiêu chuẩn VietGAP khác cũng tăng về sản lượng và rất thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với hỗ trợ để phát triển, nâng tầm giá trị cây quýt, từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX, UBND huyện Bắc Sơn còn tập trung hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất phát huy được thế mạnh của huyện.  Điển hình như ở xã Đồng Ý. Với nguồn vốn hỗ trợ PTSX 350 triệu đồng xã đã hỗ trợ cho Hợp tác xã thủy sản Lân Vực. Ông Phùng Văn Quyển, Giám đốc hợp tác xã cho biết: Từ nguồn vốn hỗ trợ đó, hợp tác xã đối ứng thêm hơn 450 triệu để đầu tư mở rộng mô hình nuôi cá nước ngọt trên diện tích 2,4 ha; xây dựng hệ thống mương dẫn nước cho các ao cá của các hộ thành viên. Qua đó, hợp tác xã có điều kiện đầu tư con giống, thức ăn cũng như chủ động nguồn nước. Trừ chi phí, mỗi năm, thành viên hợp tác xã thu về từ 50 đến 60 triệu đồng từ bán cá.

Năm 2017, từ nguồn vốn này, huyện triển khai thực hiện được 8 mô hình phát triển sản xuất tại 6 xã với tổng số vốn trên 7,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước gần 3,5 tỷ đồng, còn lại là vốn nhân dân đóng góp. Một số mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế và có hướng phát triển nhân rộng như: mô hình sản xuất quýt theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã: Chiến Thắng, Vũ Sơn; mô hình sản xuất lúa nếp cái hoa vàng tại xã Bắc Sơn; mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Hữu Vĩnh; mô hình nuôi cá nước ngọt tại xã Đồng Ý; mô hình nuôi trâu vỗ béo…

Từ nguồn vốn hỗ trợ PTSX không chỉ giúp các xã xây dựng, củng cố những mô hình sản xuất hiệu quả mà còn giúp nhân rộng các mô hình để người dân tiếp tục đổi mới hình thức sản xuất, nâng cao thu nhập. Hết năm 2017, huyện Bắc Sơn có 6 xã thu nhập bình quân đầu người trên 26 triệu đồng/năm. Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 10,26 tiêu chí/xã (bình quân chung của tỉnh là 8,65 tiêu chí/xã); huyện đã có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí và trở thành một trong những huyện có số tiêu chí trung bình cũng như số xã đạt chuẩn NTM cao nhất tỉnh.

TÂN AN