Thứ tư,  14/04/2021
Thuế Lạng Sơn:

Chỉ số củng cố niềm tin

LSO-Chỉ số DDCI (năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành) tỉnh Lạng Sơn năm 2017 được công bố vào những ngày đầu năm 2018. Ngành thuế Lạng Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Qua đó đã củng cố thêm niềm tin của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp đối với ngành thuế.
Hội nghị Phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại DN quý II năm 2017

Một trong những điểm quan trọng nhất của chỉ số cạnh tranh cấp sở, ngành là mức độ hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ người dân. Năm 2017 cục thuế được Bộ Tài chính giao thu 1.700.000 triệu đồng; UBND tỉnh giao là 1.921.505 triệu đồng; kết quả năm 2017, thu nội địa của tỉnh Lạng Sơn lần đầu tiên đã đạt mốc 2.380 tỷ đồng (đạt 139,9%  dự toán Pháp lệnh và 123,7% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 129,3% so cùng kỳ). Dù số thu còn khiêm tốn nhưng điều này đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức ngành thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu nội địa.

Với phương châm “Minh bạch- Chuyên nghiệp- Liêm chính- Đổi mới”, trong mắt người dân và cộng đồng doanh nghiệp, hình ảnh ngành thuế đã được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, qua Báo cáo chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương tỉnh Lạng Sơn (DDCI) năm 2017 của VCCI, ngành thuế được xếp hạng là đơn vị đứng đầu trong chỉ số khảo sát sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với 15 sở, ngành. Ngành đạt 75,23 điểm; trong đó có 4/7 chỉ số xếp thứ nhất bao gồm:  tính minh bạch và tiếp cận thông tin: 7,99 điểm; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: 6,43 điểm; thiết chế pháp lý: 9,38 điểm; vai trò người đứng đầu: 9,77 điểm. Để có được con số ấy, ngành thuế đã tập trung lấy doanh nghiệp, người dân làm trọng tâm; từ đó củng cố các phòng chuyên môn từ cục đến các chi cục làm công tác hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Ngay trong việc ăn  mặc, giao tiếp, ngành thuế đã tổ chức 2 hội nghị phối kết hợp để tạo ra đội ngũ công chức thuế thạo việc, giỏi nghề, văn minh lịch sự. Thay đổi quan niệm từ quản lý sang phục vụ; ngành đã tổ chức quán triệt trên 30 hội nghị về đổi mới, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp nên thái độ, tinh thần phục vụ đã lan tỏa đến từng cán bộ ngành.

Cán bộ chi cục thuế Lộc Bình rà soát thông tin hỗ trợ người nộp thuế

Có thể thấy, bên cạnh 4 tiêu chí được đánh giá cao, còn một số tiêu chí xếp ở mức khá và trung bình; điều này đòi hỏi ngành thuế phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa  trong chấn chỉnh kỷ cương, quản lý nội ngành, đặc biệt ở tiêu chí chi phí thời gian và chi phí không chính thức.

Để đạt được điều này ngay từ sau tết, Cục Thuế đã chủ động xây dựng lại Quy chế đánh giá công chức theo hướng lượng hoá các công việc và quản lý công chức qua nhật ký công tác. Đồng thời, ngành chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công chức làm việc trực tiếp với người nộp thuế; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, các chi cục thuế với tinh thần phục vụ, là bạn đồng hành làm nghĩa vụ với nhà nước.

Với khẩu hiệu năm 2018 là: “Đẩy mạnh kỷ cương, liêm chính, đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2018”, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn quyết tâm thực hiện nghiêm túc thông điệp của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai công tác 2018 của Tổng cục Thuế: “Ngành thuế nói không với tiêu cực”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 4/1/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, nhất trí của người dân và các doanh nghiệp, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành và chính quyền địa phương, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức thuế; năm 2018, thu nội địa của Lạng Sơn sẽ đạt được kết quả đáng khích lệ hơn nữa; góp phần vào thành công chung của sự nghiệp phát triển Kinh tế- xã hội của tỉnh.

TRẦN HỒNG NGHĨA