Thứ sáu,  23/04/2021

Sẽ thanh tra đột xuất cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

“Chuyển nhanh sang thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm cung ứng cho thị trường trong nước, đặc biệt thanh tra đột xuất các cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế thực phẩm tươi sống nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm và minh bạch thông tin, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm”.

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Vũ Văn Tám đối với các đơn vị liên quan tại công văn số 1449/TB-BNN-VP về Ý kiến kết luận Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018, diễn ra vừa qua.

Theo Thứ trưởng Vũ Văn Tám, năm 2017, với sự nỗ lực của toàn ngành, toàn hệ thống chính trị, đặc biệt với sự chỉ đạo quyết liệt, giải pháp sáng tạo của Bộ và các địa phương, công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã đạt được nhiều tiến bộ.

Công tác thông tin, truyền thông đa dạng (cho tất cả các đối tượng tham gia sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản) và đa chiều (tăng cường quảng bá mô hình sản xuất điển hình, sản phẩm an toàn) đã giúp nâng cao nhận thức của người sản xuất, doanh nghiệp và của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.

Công tác thanh tra, kiểm tra đã chuyển mạnh sang thanh tra, kiểm tra đột xuất, tập trung vào các vấn đề dư luận quan tâm như: kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản,… Trong năm 2017, các cơ quan Trung ương và địa phương đã phát hiện nhiều vụ việc, tiến hành xử lý nghiêm, công bố công khai các cơ sở vi phạm.

Hoạt động hỗ trợ tổ chức sản xuất và kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn được đẩy mạnh. Cụ thể, đã xây dựng thành công 746 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn, trong đó, 382 chuỗi đã được giám sát, xác nhận sản phẩm, gần 2.000 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới được thành lập; nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp, liên kết với hợp tác xã, hộ nông dân tổ chức chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa thực sự giúp cho người tiêu dùng thực phẩm yên tâm, đặc biệt là thực phẩm được sản xuất tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, sản phẩm được bày bán tại các chợ truyền thống, ở nông thôn. Công tác thanh tra, kiểm tra đã làm được nhiều việc nhưng năng lực vẫn còn hạn chế, chế tài xử phạt chưa nghiêm. Việc xử lý một số tồn tại trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Năm 2018, với mục tiêu tiếp tục phát huy thắng lợi kết quả của hai năm cao điểm hành động 2016, 2017, Thứ trưởng Vũ Văn Tám yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 10548/CT-BNN-QLCL ngày 20/12/2017 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trước trong và sau Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng xây dựng, trình ban hành Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản; Nghị định về nông nghiệp hữu cơ, Nghị định khuyến khích phát triển hợp tác, kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo kế hoạch được duyệt.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, tập trung vào các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; thông tin quảng bá cho các cơ sở sản xuất kinh doanh Việt Nam chất lượng cao, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, trong đó chú trọng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quản lý, thanh tra chuyên ngành; tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp; tăng cường công tác xã hội hóa phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận, quản lý chặt chẽ các phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận được cấp đăng ký, chỉ định phục vụ quản lý nhà nước./.

Theo Dangcongsan