Thứ tư,  21/04/2021

Tạo sinh kế từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân

LSO-Với nguồn vốn tuy nhỏ nhưng được hỗ trợ theo mục tiêu không vì lợi nhuận, không cần thế chấp khi vay, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp hàng trăm lượt hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hội viên nông dân xã Cai Kinh chăm sóc vườn cây ăn quả

Ông Hoàng Văn Tài, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và Quỹ HTND, Hội Nông dân tỉnh cho biết: Nhằm tạo điều kiện cho hội viên nông dân có vốn phát triển sản xuất, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế ở nông thôn, tạo điều kiện nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, hằng năm Hội Nông dân tỉnh đều tăng cường vận động các tổ chức, đơn vị tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ HTND các cấp. Theo đó, chỉ tính riêng trong năm 2017, Quỹ HTND trên địa bàn toàn tỉnh đã thu được trên 3,3 tỷ đồng, tăng hơn 670 triệu đồng so với năm 2016 (năm 2016 đạt gần 2,7 tỷ đồng). Nâng tổng số Quỹ HTND ở cả 2 cấp (huyện, tỉnh) hiện có gần 25 tỷ đồng. Với số vốn này, hội nông dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện cho vay theo từng dự án nhóm hộ. Kết quả cho vay trong năm 2017 cả 3 nguồn vốn (trung ương, tỉnh, huyện) đã triển khai 73 dự án, cho 769 hộ vay, trong đó, tổng số vốn cho vay đạt hơn 17 tỷ đồng (tính đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đang cho vay 162 dự án, với 1.609 hộ vay, tổng số vốn cho vay là hơn 31,6 tỷ đồng).

Để nguồn vốn thực sự phát huy hiệu quả, khi các hộ vay vốn, các cấp hội nông dân tổ chức tư vấn phương án sản xuất, kinh doanh, cách quản lý, sử dụng. Cùng đó, sau khi lập dự án và giải ngân, nguồn vốn giải ngân đến đâu thì các lớp tập huấn do hội nông dân các cấp được tổ chức mở đến đó nhằm cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm cho bà con ứng dụng vào sản xuất. Trong quá trình triển khai dự án và thực hiện các mô hình, hội nông dân các cấp cũng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm, tham quan những mô hình kinh tế hiệu quả để hội viên học hỏi lẫn nhau. Nhờ đó, hầu hết các hội viên đều có ý thức trách nhiệm cao trong việc vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn. Nhiều dự án sau khi triển khai đã xây dựng được các mô hình nhóm sản xuất, kinh doanh, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm/tổ. 

Có thể kể đến như dự án trồng và chăm sóc cây na dai được hội nông dân lập từ đầu năm 2017 và giải ngân 1 tỷ đồng vốn nguồn Quỹ HTND cho 20 hộ hội viên xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng để đầu tư phát triển mô hình và thực hiện liên kết sản xuất, nhờ đó mà các hội viên đã có thêm nguồn lực để cải tạo, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả. Điển hình như hộ hội viên Linh Văn Hai ở thôn Đồng Ngầu; hội viên Hoàng Thị Mọn, thôn Ba Nàng… sau khi được hỗ trợ thêm vốn sản xuất đã nhanh chóng tổ chức lại quy mô và định hướng sản xuất, nhờ đó đã góp phần tăng năng suất cây trồng và tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Hiện nay, toàn bộ nguồn Quỹ HTND phát huy hiệu quả rõ rệt, các hộ vay chủ động đầu tư phát triển sản xuất. Đến nay, thông qua nguồn vốn đã góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hơn 1.820 lao động nông thôn. Bên cạnh đó, các dự án cho vay vốn của quỹ đã hỗ trợ phát triển được thêm 800 con trâu, 1.600 con bò, 120 con ngựa, trên 1.200 con lợn, cải tạo và trồng mới 120 vườn cây ăn quả như: na, bưởi, vải thiều, dứa, quýt, quế, cây thông… giúp nâng cao đời sống cho nhiều hội viên, nông dân.

Việc hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất thông qua Quỹ HTND đã phát huy hiệu quả thiết thực, bước đầu tạo thu nhập giúp nông dân có vốn tái đầu tư chăn nuôi, sản xuất, nhân rộng mô hình kinh tế, mở rộng quy mô ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu và phát triển các hình thức kinh tế tập trung ở nông thôn. Đồng thời thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động, đẩy mạnh giảm nghèo. Nguồn vốn của Qũy HTND thực sự là đòn bẩy, tạo sinh kế giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

HOÀNG TÙNG