Chủ nhật,  18/04/2021
Đình Lập:

Chống thất thu ngân sách

LSO-Không chỉ góp phần tăng thu mà từ công tác chống thất thu ngân sách, ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế trên địa bàn huyện Đình Lập đã có những chuyển biến tích cực. 
Người nộp thuế làm thủ tục kê khai tại Chi cục Thuế huyện Đình Lập

Không có những khoản thu lớn, đột biến nên việc tăng thu ngân sách ở huyện Đình Lập là không dễ. Để đảm bảo thu đạt kế hoạch đề ra, bên cạnh các giải pháp quản lý thu thuế được thực hiện thường xuyên thì từ năm 2017 đến nay, một trong những điểm nhấn trong thu ngân sách của huyện là công tác chống thất thu. Nhiều khoản thu trước đây gần như chưa bao giờ thu được, hoặc có chăng thu rất ít thì đến nay đã thu được kết quả khả quan.

Ví dụ như việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân. Để thu từ khu vực này, năm 2017, UBND huyện đã ban hành đề án riêng về quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân giai đoạn 2017 – 2020. Ông Phạm Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đình Lập cho biết: Để thực hiện đề án, chi cục đã phối hợp với Phòng Kinh tế – Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn rà soát, thống kê danh sách các chủ hộ, cá nhân được cấp phép xây dựng, chủ thầu xây dựng được tổng số 32 công trình, đã thu được 25 công trình với số tiền gần 100 triệu đồng. Số tăng thu có thể chưa cao nhưng với một huyện còn khó khăn như Đình Lập, việc tăng thu như vậy vừa tác động trực tiếp đến tổng thu, vừa tạo động lực cũng như nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế trong những trường hợp tương tự.

Bên cạnh đó, chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh chế biến lâm sản cũng bước đầu thu được kết quả quan trọng. Việc thu ở khu vực này rất khó, bởi các hộ kinh doanh cũng thường là những hộ có sản phẩm của gia đình mình đi bán và việc thu mua chủ yếu thỏa thuận miệng… Để thu được khoản thu này, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn nơi diễn ra hoạt động mua bán làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế. Ông Hoàng Gia Công, Chủ tịch UBND xã Bính Xá cho biết: Qua rà soát, trên địa bàn hiện có 7 hộ thu mua nhựa thông. UBND xã đã phối hợp với cơ quan thuế mời các hộ này lên tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn về nghĩa vụ nộp thuế, bước đầu đã có những chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người nộp thuế. Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện đã rà soát được 47 hộ kinh doanh nhựa thông, thu được trên 65 triệu đồng.

Cùng với 2 lĩnh vực trên, công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn huyện Đình Lập còn đạt được kết quả ở một số lĩnh vực khác. Tiêu biểu như năm 2017, chi cục thuế huyện đã phối hợp, rà soát đưa vào quản lý thu 132 xe của các hộ kinh doanh vận tải vãng lai, thu được 187 triệu đồng, 2 tháng đầu năm 2018 thu thêm trên 100 triệu đồng; quản lý kinh doanh xăng dầu tăng thu từ 8 triệu đồng năm 2016 lên 78 triệu đồng năm 2017 (bằng 947%); kiểm tra 13 hộ kinh doanh chế biến lâm sản, thu được 24 triệu đồng và đưa vào quản lý thuế hằng tháng bình quân 450.000 đồng/hộ/tháng; quản lý 7 hộ kinh doanh chè với số thuế 378.000 đồng/hộ/tháng.

Nếu tính cả thu nợ tiền sử dụng đất (khoản này trước đây thu được ít) thì tổng số thuế tăng thu qua công tác thu nợ quyền sử dụng đất, chống thất thu từ đầu năm 2017 đến nay được trên 2,2 tỷ đồng. Qua đó góp phần không nhỏ vào kết quả thu ngân sách chung trên địa bàn. Năm 2017, tổng thu nội địa trên địa bàn huyện Đình Lập được 14.899 triệu đồng, bằng 119% dự toán tỉnh giao, tăng 36% so với năm 2016. Hai tháng đầu năm 2018, tổng thu trên địa bàn được trên 3 tỷ đồng, đạt 24% dự toán.

TÂN AN