Thứ năm,  20/01/2022
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ các dự án giao thông và công trình nhà làm việc khu vực biên giới:

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trong tháng 9/2018

LSO-Sáng nay (12/4), đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng dự án đường Lũng Vài - Bản Pẻn (huyện Văn Lãng); đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên đấu nối với đường tuần tra biên giới; công trình nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Đinh.
Lãnh đạo các đơn vị được giao chủ đầu tư công trình báo cáo
với đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái)
tình hình thực hiện các công trình trong khu cửa khẩu theo đồ án
quy hoạch được duyệt

Theo kế hoạch, trong năm nay, các dự án: đường Bản Nằm – Bình Độ – Đào Viên đấu nối với đường tuần tra biên giới; công trình nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi phải hoàn thành xây lắp. Tuy nhiên, đến giữa tháng 4, tại đường Bản Nằm – Bình Độ – Đào Viên còn 3,5 km/26,4 km đường chưa đổ bê tông, các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông chưa triển khai, còn vướng 10 vị trí chưa bàn giao mặt bằng với chiều dài 800 m; lớp móng cấp phối đá dăm hơn 2 km chưa thi công; công trình nhà làm việc, nhà công vụ thực hiện ước đạt 80% khối lượng.

Tại dự án đường Lũng Vài- Bản Pẻn, mặc dù là dự án khởi công mới cuối năm 2017, các nhà thầu đang triển khai thi công nền đường, kè chắn sạt lở và một số hạng mục thoát nước, khối lượng thực hiện đạt khoảng 10 tỷ đồng. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, hiện đã thực hiện chi trả và bàn giao mặt bằng được 2 đoạn với chiều dài 3,8 km/5,9 km toàn tuyến. Chủ đầu tư và nhà thầu đặt kế hoạch hoàn thành dự án trong năm 2018.

Để sớm hoàn thành các dự án theo kế hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để công trình đường Lũng Vài – Bản Pẻn hoàn thành xây lắp mặt đường với chiều dài gần 6 km trong tháng 9 tới, trước mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí trước 3 tỷ đồng để giải phóng xong mặt bằng toàn tuyến. Ngoài ra, chủ đầu tư hướng dẫn nhà thầu hoàn thiện thủ tục vay vốn từ ngân hàng thương mại theo cơ chế chính quyền bảo lãnh để dự án đủ vốn phục vụ thi công hoàn thành hạng mục mặt đường theo đúng cam kết của nhà thầu với UBND tỉnh.

Về những vướng mắc đối với tuyến đường Bản Nằm – Bình Độ – Đào Viên, xử lý dứt điểm những tồn tại về mặt bằng trong tháng 5/2018. Từ đó chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành dự án trong tháng 8/2018.

Đối với các công trình nhà làm việc liên ngành, nhà công vụ, để đáp ứng yêu cầu là công trình vừa phục vụ công vụ, vừa phục vụ đối ngoại tại cửa khẩu, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh điều chỉnh mở rộng mặt đường khu vực mặt trước công trình để tạo không gian thông thoáng làm nổi bật công trình khu vực cửa khẩu. Về thi công, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu hoàn thành hạng mục nhà chính của hai công trình trong tháng 6 tới.

TRANG NINH