Chủ nhật,  23/01/2022

PNJ dự kiến phát hành thêm gần 59 triệu cổ phiếu phổ thông

  

 

Theo Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hội đồng quản trị công ty này sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (dự kiến được tổ chức vào ngày 21/4), phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 1.670 tỷ đồng. 

PNJ sẽ phát hành hơn 54 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, với tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá hơn 540 tỷ đồng, tỷ lệ thực hiện là 2:1.

Nguồn vốn phát hành cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính riêng kiểm toán của Công ty mẹ.

Tiếp đó, PNJ dự kiến phát hành hơn 4,86 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn chuyển nhượng tối đa là 36 tháng và tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Theo PNJ, vốn điều lệ của công ty tính đến ngày 31/12/2017 gần 1.100 tỷ đồng. Dự kiến sau các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2018, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng lên hơn 1.670 tỷ đồng./.

Theo VietnamPlus