Chủ nhật,  23/01/2022
Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn trong thực hiện đầu tư xây dựng:

Phân cấp mạnh cho địa phương tự chủ trong thực hiện dự án đầu tư

LSO-Hôm nay (20/4), Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách đến đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh năm 2018.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
và đồng chí Lý Vinh Quang,  Phó chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị
tại điểm cầu Lạng Sơn

Theo thống kê, hiện hoạt động đầu tư xây dựng chịu sự điều chỉnh của 12 luật và hơn 100 nghị định, thông tư hướng dẫn và hơn 20 nghìn tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức do các bộ ban hành. Do đó, thực tiễn hoạt động đầu tư xây dựng đang gặp nhiều vướng mắc từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành khai thác.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Xây dựng tiếp nhận hơn 2.000 ý kiến của các chủ đầu tư, doanh nghiệp đề nghị Trung ương và các bộ, ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Các phản ánh vướng mắc chủ yếu về sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai; Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu, đặc biệt là liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư bằng hình thức đối tác công-tư (PPP).

Tại hội nghị, đại diện Tổng Hội xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Tư vấn xây dựng Việt Nam; Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; các doanh nghiệp và nhiều địa phương kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sửa đổi bổ sung một số điều của các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, trong đó có hướng dẫn thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP.

Để tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện đầu tư xây dựng Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính tập trung rà soát, tham mưu cho Chính phủ sửa đổi hoàn thiện khung pháp lý hiện hành điều chỉnh lĩnh vực đầu tư xây dựng như Luật Đầu tư công; Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; Luật Đất đai… và các văn bản hướng dẫn theo hướng đồng bộ, đơn giản hóa thủ tục và đẩy mạnh phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố, các bộ chủ quản tự quyết định liên quan đến chủ trương đầu tư, xác định nguồn vốn khi thực hiện dự án… Đồng thời, các bộ chuyên ngành rà soát, khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy định về quy chuẩn, định mức áp dụng trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng. UBND các tỉnh, thành phố tăng cường đối thoại, tập trung giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, phải chấn chỉnh đội ngũ cán bộ liên quan đến kỷ luật, kỷ cương thực hiện công vụ trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Sau cuộc họp này, Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết về tháo gỡ những vướng mắc về đầu tư xây dựng để Chính phủ ban hành, tổ chức triển khai thực hiện.

CÔNG QUÂN