Thứ tư,  19/01/2022
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn Hữu Nghị – Chi Lăng

LSO-Sáng nay (23/4), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và tình hình triển khai giải phóng mặt bằng đoạn từ huyện Chi Lăng đến cửa khẩu Hữu Nghị (Cao Lộc).
Lãnh đạo huyện Chi Lăng báo cáo với Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ
giải phóng mặt bằng thuộc đoạn tuyến địa bàn huyện Chi Lăng

Đến cuối tháng 4, tiến độ thi công đoạn cao tốc Bắc Giang – Chi Lăng cụ thể: về nền đường đạt 75%, đắp nền đạt 71%, xây dựng cầu 50%, cống 70% kế hoạch, lớp móng cấp phối đá dăm đạt 18% kế hoạch. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đối với các gói thầu thi công xây lắp đạt 1.700 tỷ đồng/5.800 tỷ đồng. Về giải phóng mặt bằng, toàn tuyến còn vướng 29 hộ, các huyện đang tập trung giải quyết. Về triển khai giải phóng mặt bằng đoạn tuyến Chi Lăng – Hữu Nghị, các huyện: Chi Lăng và Cao Lộc đã ban hành xong thông báo thu hồi đất, thành phố đang thực hiện. Chủ đầu tư đã tạm ứng 5 tỷ đồng cho các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn để triển khai công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị xong trong năm 2018.

Để dự án đẩy nhanh tiến độ, bao gồm đoạn Bắc Giang – Chi Lăng và đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Về những tồn tại vướng mắc mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật tại huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, hai huyện xử lý xong trong tháng 5/2018. Về thi công, chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công các hạng mục, nhất là các cầu dân sinh để thông toàn tuyến, hình thành rõ nét tuyến đường cao tốc mới.

Đối với giải phóng mặt bằng đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị, các huyện Cao Lộc, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn tập trung nhân lực thực hiện xong các thủ tục để thu hồi đất. Trong đó, khẩn trương hoàn thành xây dựng giá đất cụ thể; họp dân, triển khai đo đạc kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất; lập phương án, công bố công khai đủ điều kiện để chi trả đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Hằng tháng, các huyện báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Chủ đầu tư chủ động các phương án và hoàn thiện thủ tục pháp lý để đoạn tuyến Chi Lăng – Hữu Nghị đủ điều kiện và sớm được khởi công theo quy định hiện hành. 

CÔNG QUÂN