Thứ sáu,  23/02/2024
UBND tỉnh triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018:

Giải quyết kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

LSO-Chiều nay (24/4), UBND tỉnh tổ chức họp triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2018. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
kết luận tại cuộc họp

Mục tiêu lớn nhất của tỉnh trong việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh là nâng vị trí xếp hạng và gia nhập nhóm có chất lượng điều hành từ mức độ đạt thấp năm 2017 lên mức độ trung bình trở lên trong năm 2018. Đặc biệt là có biện pháp khắc phục ngay các chỉ số giảm điểm trong năm 2017 như: tính năng động của chính quyền cấp tỉnh, gia nhập thị trường, chi phí không chính thức và cải thiện tổng thể các chỉ số thành phần trong năm 2018.

Thảo luận tại buổi triển khai kế hoạch, các sở, ngành đều đồng thuận cao giải pháp để cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như cấp sở ngành chính là phải nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp phát sinh tại mỗi cơ quan, đơn vị một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, vấn đề cải thiện, củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo quỹ đất sạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết, xử lý các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp cũng như cung cấp thông tin cho doanh nghiệp rất quan trọng trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia khởi nghiệp.

Nhiệm vụ của năm 2018 trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như cấp sở, ngành, địa phương là rất cấp bách, do đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với 3 chỉ số giảm điểm trong năm 2017, các sở, ngành được giao chủ trì theo dõi, tổng hợp phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thống nhất triển khai tại tất cả các sở, ngành một cách đồng bộ, hiệu quả; nội dung này thực hiện xong trong tháng 4/2018. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan đầu mối phối hợp với các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng như giải quyết nhanh, kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Đồng thời phải nâng cao nhận thức, tính năng động của các lãnh đạo cấp sở, ngành; công chức trong cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; trong quá trình thực hiện, hàng quý cần họp đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện cải thiện các chỉ số để UBND tỉnh nắm bắt và chỉ đạo.

CÔNG QUÂN