Thứ tư,  26/01/2022
Hải quan tỉnh:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ

LSO-Để nâng cao hình ảnh của ngành, đặc biệt là tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, quyết liệt ngay từ khâu giám sát, phòng chống tiêu cực. 
Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực thi công vụ – Ảnh: MINH ĐỨC

Ông Hoàng Khánh Hòa, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết: Với tính chất đặc thù của công việc, cán bộ, công chức ngành hải quan luôn tiếp xúc với nhiều thành phần kinh tế, tiếp xúc trực tiếp với tiền, hàng và những mặt trái của cơ chế thị trường, đây là môi trường làm việc có khá nhiều “cám dỗ”. Do đó, Cục Hải quan luôn xác định  tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ là một trong những nhiệm vụ chính trị của ngành và được triển khai thực hiện thường xuyên, kiên quyết với quyết tâm chính trị cao.

Giải pháp quan trọng hàng đầu được Cục Hải quan chỉ đạo và triển khai trong thời gian qua là thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ hải quan thực thi công vụ tại khu vực cửa khẩu. Điều này được thực hiện trong các hội nghị của ngành, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi chào cờ… Từ đầu năm 2018 đến nay, chỉ tính riêng các hội nghị chuyên đề về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ thực thi công vụ, Cục Hải quan đã tổ chức hơn 10 hội nghị. Thông qua các hội nghị, lãnh đạo cục quán triệt rõ về tác phong, lề lối làm việc đối với cán bộ trực tiếp làm việc tại cửa khẩu cũng như cán bộ tham gia giám sát công tác xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cốc Nam hướng dẫn doanh nghiệp
làm thủ tục

Cùng với đó, công tác kiểm tra việc thực thi kỷ luật, kỷ cương cũng được lãnh đạo Cục Hải quan  tăng cường. Trong quý I/2018, Cục Hải quan thành lập đoàn thanh tra, ngoài hơn 20 cuộc thanh, kiểm tra chuyên đề, đoàn thanh tra đã tổ chức hơn 10 cuộc kiểm tra đột xuất các lực lượng làm việc trực tiếp tại các cửa khẩu. Ngoài kiểm tra, Cục Hải quan đã thông tin số điện thoại nóng đến cộng đồng doanh nghiệp với mục đích giám sát cán bộ thực thi công vụ qua chính những phản ánh của các doanh nghiệp. Từ đầu năm 2018 đến nay, mặc dù chưa có phản ánh nào từ phía doanh nghiệp về việc cán bộ hải quan thực thi không đúng quy định của ngành, nhưng qua kiểm tra đột xuất, Cục Hải quan cũng đã nhắc nhở một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm quy định của ngành khi làm việc (tác phong, đeo biển tên, mặc đồng phục ngành…).

Một giải pháp cũng quan trọng không kém nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ hải quan, đó là thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch về kê khai thu nhập của lãnh đạo từ cấp phòng, cấp chi cục trở lên. Cùng đó, minh bạch về chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định. Ông Hoàng Văn Quân, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo cục về tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ đối với cán bộ hải quan, ngay từ đầu năm 2018, chi cục đã triển khai kịp thời, đầy đủ và nghiêm túc quy định ngành đến toàn bộ cán bộ công chức tại chi cục.

Lãnh đạo Cục Hải quan khẳng đinh: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị được thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và gắn với công tác phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, từ đầu năm 2018 đến nay, thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” của ngành, cơ quan hải quan đã giải quyết đúng cam kết cho gần 28 nghìn tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu, đạt 100%. Nếu chi cục nào để cán bộ sai phạm thì người đứng đầu chi cục đó phải chịu trách nhiệm chung…

Sự quyết liệt và gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thực thi nhiệm vụ đã được quy định rõ trong kế hoạch về phòng, chống tham nhũng của Cục Hải quan, do vậy, tại tất cả các chi cục trực thuộc, lãnh đạo chi cục đều tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ tại các khâu nghiệp vụ; quá trình thực thi công vụ của công chức thừa hành. Cách làm này của Cục Hải quan  đã góp phần tạo sự minh bạch trong thực thi nhiệm vụ. Kết quả là chỉ hơn 3 tháng đầu năm 2018 đã thu hút được hơn 1.700 doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Hải quan cũng nhận định: Tham nhũng, tiêu cực phát sinh trong lĩnh vực hải quan luôn tiềm ẩn nguy cơ, thách thức không nhỏ. Do đó, thời gian tới, ngành sẽ coi trọng yếu tố phòng ngừa thông qua việc xây dựng một nề nếp làm việc quy củ, nghiêm chỉnh. Đặc biệt, để hạn chế tối đa tiêu cực trong thực thi công vụ, từ nay đến hết năm 2018, Cục Hải quan sẽ hạn chế thấp nhất tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và công chức hải quan. Theo đó, Cục Hải quan sẽ tập trung tuyên truyền để hướng đến 90% số doanh nghiệp trở lên kê khai qua hệ thống điện tử. Cùng đó, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, Cục Hải quan sẽ chỉ đạo thực hiện tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ tại các khâu nghiệp vụ; quá trình thực thi công vụ của các cấp lãnh đạo đến công chức thừa hành; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai công tác luân chuyển cán bộ (chỉ trong quý I/2018, lãnh đạo Cục Hải quan đã thực hiện điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 111 trường hợp), tăng cường kiểm tra nội bộ, kiểm tra kỷ luật kỷ cương…

TRÍ DŨNG