Thứ sáu,  28/01/2022

Tập đoàn Bảo Việt: Doanh thu tăng trưởng mạnh

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh Quý I năm 2018 (kết quả trước soát xét), theo đó tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tăng trưởng mạnh 43,9% so với cùng kỳ, ước đạt 10.190 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất hoàn thành 33% so với kế hoạch năm.
Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng ấn tượng.

Tổng doanh thu hợp nhất Quý I/2018 ước đạt 10.190 tỷ đồng, tăng trưởng 43,9% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 445 tỷ, hoàn thành 33% kế hoạch năm. Từng lĩnh vực kinh doanh ghi nhận tăng trưởng 2 con số so với cùng kỳ năm 2017. 

Tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 7.170 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 53,1% trong khi tổng doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 31%. 

Hoạt động quản lý quỹ, chứng khoán kết thúc 3 tháng đầu năm với mức tăng trưởng lần lượt là 20,7% và 27,6%. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/3/2018 ước đạt 99.330 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2017. 

Đáng chú ý, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng lên tới 53,1%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ bứt phá tăng trưởng 31%. 

Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng cao trong những tháng đầu năm với tổng doanh thu ước đạt 7.170 tỷ đồng (+53,1%), doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 4.623 tỷ đồng (+28,7%). 

Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt tổng doanh thu 2.783 tỷ đồng, tăng 31%; Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 20,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 31,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các đơn vị khác như: Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng đạt tang trưởng khá tốt. 

Được biết, theo dự kiến, ngày 1/6/2018, Bảo Việt sẽ đưa ra chương trình khuyến mãi tích hợp mang tên “Mùa hè sôi động”. Theo đó, khách hàng sử dụng dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, chứng khoán, ngân hàng trên toàn quốc cơ hội sở hữu hàng chục ngàn quà tặng với tổng trị giá lên tới 15 tỷ đồng. 

Cụ thể, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng sử dụng sản phẩm của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Chứng khoán Bảo Việt và Ngân hàng Bảo Việt tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc từ ngày 1/6 – 31/8/2018 sẽ có cơ hội sở hữu ô tô, xe máy và nhiều giải thưởng có giá trị thiết thực khác.

Theo baochinhphu