Thứ tư,  19/01/2022

4 tháng xuất khẩu dự kiến đạt gần 145 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng đầu năm 2018 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 144,13 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 4/2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá của cả nước ước đạt 35,7 tỷ USD, giảm 10,8% so với tháng 3/2018 (trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 18,2 tỷ USD, giảm 13,9% so với tháng 3/2018 và trị giá nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng 3/2018). 

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2018 ước tính thặng dư 700 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt Nam đến hết tháng 4 năm 2018 đạt 3,39 tỷ USD. 

Theo Tổng cục Hải quan, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 4/2018 là: Điện thoại các loại & linh kiện trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2018 ước tính đạt 4 tỷ USD, giảm 24,1% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 16,59 tỷ USD, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt may, ước trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2018 ước tính đạt 2,2 tỷ USD, giảm 5,1% so với tháng trước, ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,6 tỷ USD, tăng 15,7% so cùng kỳ năm trước. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá xuất khẩu trong tháng 4/2018 ước tính đạt 2 tỷ USD, giảm 11,1% so với tháng trước… 

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 4/2018 là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ước tính nhập khẩu trong tháng 4/2018 là 3 tỷ USD, giảm 18,9% so với tháng trước. Ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 13,42 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng, ước tính nhập khẩu trong tháng 4/2018 là 2,6 tỷ USD, giảm 4,4% so với tháng trước, ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,16 tỷ USD, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước; điện thoại các loại và linh kiện ước tính nhập khẩu trong tháng 4/2018 là 1,1 tỷ USD, tăng 12,2% so với tháng trước, ước tính trong 4 tháng đầu năm năm 2018, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,42 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước… 

Về thu thuế, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động XNK từ ngày 1-25/4 đạt 19.096 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 25/4 đạt 87.665 tỷ đồng bằng 31% dự toán, bằng 29,9% chỉ tiêu phấn đấu trong năm. 

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 4 và ước kim ngạch XNK trong tháng 4/2018 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 4/2018 đạt 21.500 tỷ đồng. Tổng thu NSNN 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt đạt 90.069 tỷ đồng bằng 31,83% dự toán, bằng 30,74% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 1,74% so với cùng kỳ năm 2017 (91.664 tỷ đồng). 

Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 283.000 tỷ đồng.

Theo baochinhphu