Thứ ba,  18/01/2022
Xây dựng nông thôn mới:

Quyết tâm từ đầu

LSO-Ngay từ những tháng đầu năm 2018, các xã được tỉnh chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng NTM năm 2018.
Người dân xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc (xã điểm phấn đấu về đích
NTM năm 2018) chỉnh trang cổng nhà theo chuẩn tiêu chí NTM

Chỉ đạo sát sao

Hết năm 2017, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 8,65 tiêu chí/xã, tăng 1,45 tiêu chí so với đầu năm 2017; giảm 36 xã dưới 5 tiêu chí; 36/207 xã đạt 19/19 tiêu chí; thành phố Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có 12 xã đạt chuẩn NTM (2 xã từ 2017 chuyển sang), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 48 xã. Bình quân 1 xã đạt từ 9,5 – 10 tiêu chí; không còn xã dưới 5 tiêu chí. Đối với 5 xã điểm đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt bình quân 13 tiêu chí/xã; 20 xã biên giới phấn đấu đạt bình quân 9,35 tiêu chí/xã…

Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM được quan tâm sát sao. Cùng với ban hành các văn bản chỉ đạo, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng NTM; thành lập các đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp đến làm việc tại các huyện, thành phố. Trong đó, một trong những nội dung quan trọng là kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM, chỉ đạo, bàn giải pháp thực hiện các tiêu chí ở xã điểm.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh là tiếp tục đổi mới theo hướng tập trung vào nội dung kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, nhân rộng các điển hình; giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể của chương trình cho ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở chủ động thực hiện. Phân công các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn các địa bàn cụ thể; các huyện, thành phố chủ động làm việc với các xã điểm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chủ động từ các xã

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh, các sở, ngành, các huyện thì các xã điểm rất chủ động trong thực hiện. Ông Vi Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình cho biết: Năm 2018, Đồng Bục được chọn là xã điểm phấn đấu về đích NTM. Xã luôn chủ động thực hiện các tiêu chí. Cụ thể, đối với những tiêu chí cần có sự chung tay, góp sức của người dân như: giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa thôn…, xã tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đến hết năm 2017 đã cơ bản đạt được tiêu chí. Đối với các tiêu chí chưa đạt, cần nguồn lực đầu tư lớn của nhà nước; xã vận động nhân dân hiến khoảng 7.000 m2 đất để có mặt bằng. Vì vậy, đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí. 7 tiêu chí còn lại chủ yếu là xây dựng hạ tầng hiện đang được đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Không được thuận lợi như xã Đồng Bục, xã Mông Ân, huyện Bình Gia (xã điểm phấn đấu về đích năm 2018) bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm khá thấp. Qua rà soát, xã mới đạt 8/19 tiêu chí. Trong đó những tiêu chí chưa đạt đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện dài như: tiêu chí giao thông, trường học, môi trường… Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, huyện thì ngay những tháng đầu năm, xã đã nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Ông Hoàng Văn Ấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM xã. Mỗi cán bộ trực tiếp phụ trách tiêu chí, đảm bảo tiến độ cũng như nắm được khó khăn vướng mắc của từng tiêu chí để kịp thời báo cáo cơ quan liên quan tìm giải pháp tháo gỡ. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng NTM.  Từ đầu năm đến nay, xã đã huy động trên 400 ngày công làm đường giao thông, phát quang tầm nhìn trên 16 km; nạo vét tu sửa mương thủy lợi trên 2.000 m… Qua đó, từng bước hoàn thành các chỉ tiêu nhỏ trong tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường.

Cùng với 2 xã điểm kể trên, 8 xã điểm còn lại cũng khẩn trương bắt tay vào thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đề ra.

Năm 2018, tổng nguồn vốn hỗ trợ thực hiện xây dựng NTM là 2.526 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp cho chương trình là 437,1 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác 229,3 tỷ đồng. Còn lại là vốn huy động từ doanh nghiệp, hợp tác xã, vốn tín dụng, huy động nhân dân… Quý I/2018, toàn tỉnh huy động được 234.755 công làm giao thông, thủy lợi; bê tông được 92,98 km đường; mở mới 9,6 km đường; người dân hiến 3.549 m2 đất; sửa chữa, kiên cố kênh mương được 11.387 m; nạo vét kênh mương được 515.174 m…

 

TÂN AN